งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าปรกติของห้องปฏิบัติการ Complete blood count Hemoglobin (M13-18,F11-16gm2dl) Hematocrit (M35-49,F32-42%) WBC (5000 -10000cells/mm3) Differential PMN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าปรกติของห้องปฏิบัติการ Complete blood count Hemoglobin (M13-18,F11-16gm2dl) Hematocrit (M35-49,F32-42%) WBC (5000 -10000cells/mm3) Differential PMN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าปรกติของห้องปฏิบัติการ Complete blood count Hemoglobin (M13-18,F11-16gm2dl) Hematocrit (M35-49,F32-42%) WBC ( cells/mm3) Differential PMN 55-75% Lymphocyte20-35% Monocyte 2-6% Basophil 0-1% Eosinophil 1-3% Red blood cell morphology……

2 RBC Index (see note) MCV (80-100) mean corpuscular volume > macro2microcytic MCH (26-34pg) MCHC (31-37g/dl) Platelet count ( เกร็ดเลือด )

3 ตรวจปัสสาวะด้วยกล้อง WBC cells/hpf RBC cells/hpf Epithelial cells cells/hpf Bacteria Mocous thread Cast lpf Others low profile

4 ตรวจเลือดทางเคมี (blood chemistry) Total protein g/dl Albumin Total bilirubin Direct bilirubin AST(SGOT) 0-46 U/L ALT(SGPT) 0-66 Alkaline phosphatase Enzyme มาจากตับและกระดูก

5 LIPID PROFILE ( ไขมันในเลือด ) Total Cholesterol < 200 mg/dl Triglyceride < 150 mg/dl HDL – cholesterol M > 35, F > 45 LDL – cholesterol < 150 mg/dl วิธีคำนวน VLDL is in next slide Blood sugar F65-105, M75-110

6 วิธีคำนวน HDL Cholesterol = HDL + LDL + VLDL VLDL = 1/5 ของ Triglyceride HDL = Cholesterol – (LDL + 1/5Triglyceride)

7 ตรวจการทำงานของใต BUN F 7-17 mg/dl M 9-20 mg/dl Creatinine F M Uric Acid F M

8 ตรวจปัสสาวะ 1. Color 2. Appearance 3. Glucose 4. Protein 5. Sp.gr. 6. pH 7. Blood 8. Ketone 9. Nitrite 10. Bilirubin


ดาวน์โหลด ppt ค่าปรกติของห้องปฏิบัติการ Complete blood count Hemoglobin (M13-18,F11-16gm2dl) Hematocrit (M35-49,F32-42%) WBC (5000 -10000cells/mm3) Differential PMN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google