งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hands Spot Diagnosis in Rheumatology. ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hands Spot Diagnosis in Rheumatology. ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hands Spot Diagnosis in Rheumatology

2 ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี 1

3 ชาย 52 ปี ปวดข้อเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ 34 ปี 2

4 หญิง 45 ปี ปวดตามข้อเรื้อรังนาน 12 ปี 3

5 หญิง 70 ปี มีก้อนปูดขึ้นที่นิ้วมือ เป็นมานานหลายปี ไม่มีอาการ 4

6 ชาวนา 50 ปี ปวดตามข้อนิ้วมือเรื้อรัง 3 ปี 5

7 แม่บ้าน 56 ปี ปวดข้อเข่าเรื้อรัง 4-5 ปี อ่อนเพลีย 6

8 หญิง 19 ปี ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆหายๆ 1 ปี 7

9 ชาย 56 ปี ปวดข้อ 8 เดือน น้ำหนักลด 8

10 หญิง 29 ปี ปวดตามข้อ 6 เดือน 9

11 หญิง 32 ปี ปวดตามข้อ เป็นๆหายๆ 2 ปี 10

12 ชาย 52 ปี ปวดตึงตามตัว 3 ปี 11

13 ชาย 47 ปี มือบวม กำนิ้วมือไม่เข้า เป็นมา 3 เดือน 12

14 ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ เป็นมาหลายเดือน ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ เป็นมาหลายเดือน 13

15 ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก เป็นมาหลายเดือน ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก เป็นมาหลายเดือน 14

16 ชาย 17 ปี เหนื่อยเวลาออกแรง ตรวจพบลิ้นหัวใจรั่ว 15

17 ชาย 16 ปี นิ้วหัวแม่มือบวม & ปวด เป็นๆหายๆ 1 ปี ชาย 16 ปี นิ้วหัวแม่มือบวม & ปวด เป็นๆหายๆ 1 ปี 16

18 ชาย 46 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ นิ้วมือโตขึ้นเรื่อยๆ 17

19 หญิง 60 ปี underlying MDS ปวดบวมข้อนิ้วมือ 1 สัปดาห์ 18

20 ชาย 42 ปี รู้สึกปวดตึงตามข้อ มา 6-7 เดือน 19

21 เจ้าหน้าที่ห้อง lab อายุ 30 ปี ปวดนิ้วกลางเป็นๆหายๆ 20

22

23 1

24 ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี Xanthoma Diagnosis =

25 2

26 ชาย 52 ปี ปวดข้อเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ 34 ปี Chronic tophaceous gout

27 3

28 หญิง 45 ปี ปวดตามข้อเรื้อรังนาน 12 ปี Rheumatoid arthritis

29 Xanthoma Raise papule,nodule Waxy appearing Yellowish Associated conditions 1. Dyslipidemia 2. Malignancy:MM 3. Skin disease

30 CharactersRheumatoid nodule Gout tophi SiteHands,elbow, feet Hands,elbow, Feet, Ear ColorFlesh colorWhite color ConsistencyFirmHard SurfaceSmoothIrregular Content (aspiration ) NoneWhite chalky material

31 4

32 หญิง 70 ปี มีก้อนปูดขึ้นที่นิ้วมือ เป็นมานานหลายปี ไม่มีอาการ Osteoarthritis

33 5

34 ชาวนา 50 ปี ปวดตามข้อนิ้วมือเรื้อรัง 3 ปี Psoriatic arthritis

35 6

36 แม่บ้าน 56 ปี ปวดข้อเข่าเรื้อรัง 4-5 ปี อ่อนเพลีย Iron deficiency anemia

37 7

38 หญิง 19 ปี ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆหายๆ 1 ปี Periungual telangiectasia

39 Dermatomyositis SLE Systemic sclerosis Conditions

40 8

41 ชาย 56 ปี ปวดข้อ 8 เดือน น้ำหนักลด Hypertrophic osteoarthropathy

42 HOA (hypertrophic osteo-arthropathy) Clubbing finger Periosteal reaction Arthralgia / arthritis Associations: CA lung, thyroid disease, CHD,IBD, cirrhosis

43 9

44 หญิง 29 ปี ปวดตามข้อ 6 เดือน Dermatomyositis

45 10

46 หญิง 32 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ 2 ปี หญิง 32 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ 2 ปี SLE

47 11

48 ชาย 52 ปี ปวดตึงตามตัว 3 ปี Vitiligo Systemic sclerosis Vitiligo Systemic sclerosis

49 Vitiligo Color: milk, chalk white Margin: well defined, scalloped Distribution: along dermatome DDx: post inflammatory hypopigmentation

50 12

51 ชาย 47 ปี มือบวม กำนิ้วมือไม่เข้า เป็นมา 3 เดือน edematous phase Systemic sclerosis edematous phase Systemic sclerosis

52 13

53 ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ เป็นมาหลายเดือน ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ เป็นมาหลายเดือน Carpal Tunnel Syndrome

54 14

55 ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก Dupuytren contracture

56 15

57 ชาย 17 ปี เหนื่อยเวลาออกแรง ตรวจพบลิ้นหัวใจรั่ว Marfan syndrome

58 Marfan Syndrome Arachnodactyly + positive thumb and wrist sign

59 16

60 ชาย 16 ปี นิ้วหัวแม่มือบวม & ปวด เป็นๆหายๆ ชาย 16 ปี นิ้วหัวแม่มือบวม & ปวด เป็นๆหายๆ Hemophilia

61 17

62 ชาย 46 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ นิ้วมือโตขึ้น Chronic tophaceous gout

63 18

64 หญิง 60 ปี underlying MDS ปวดบวมข้อนิ้วมือ 1 สัปดาห์ Septic arthritis

65 19

66 ชาย 42 ปี รู้สึกปวดตึงตามข้อ มา 6-7 เดือน ชาย 42 ปี รู้สึกปวดตึงตามข้อ มา 6-7 เดือน Acromegaly

67 20

68 เจ้าหน้าที่ห้อง lab อายุ 30 ปี ปวดนิ้วกลางเป็นๆหายๆ Spondyloarthropathy (Undiff. Arthritis)

69 ?

70 Approach to arthritis : Case discussion and interactive session Approach to arthritis : Case discussion and interactive session Learning objective 1. “Joint pain”…. arthritis or not… emphasize on PE 2. “Early arthritis”….clinical predictors for outcome… ….when / which DMARDs should be considered 3.“Eagle eyes” clinical observation…the word is more than just looking” Disclosure none ….the lesson from HANDs..   

71

72


ดาวน์โหลด ppt Hands Spot Diagnosis in Rheumatology. ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google