งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงาน 6 เดือน มูลนิธิสุขใจ. • ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วย งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุน โลก • พี้นที่ดำเนินครงการ ปี 55 มี 3 ตำบล คือ คลองสวนพลู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงาน 6 เดือน มูลนิธิสุขใจ. • ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วย งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุน โลก • พี้นที่ดำเนินครงการ ปี 55 มี 3 ตำบล คือ คลองสวนพลู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงาน 6 เดือน มูลนิธิสุขใจ

2

3 • ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วย งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุน โลก • พี้นที่ดำเนินครงการ ปี 55 มี 3 ตำบล คือ คลองสวนพลู ไผ่ลิง และบางนมโค • ดำเนินโครงการ ปี 56 ในจังหวัดของท่านใน พื้นที่ 3 ตำบล • 1 ตำบลหันตรา • 2 ตำบลสวนพริก • 3 ตำบลบ้านเกาะ

4 ผู้รับผิดชอบโครงการ จ. พระนครศรีอยุธยา • คุณสุวัฒน์ คุณความสุข ผู้ ประสานงานโครงการ • 087-6781340 • คุณอุไร ธงศรี ผู้รับผิดชอบ โครงการ • 081- 3457099

5 ขายตรงความรู้ขายตรงความรู้ ขายตรงความรู้ให้ เยาวชน • มี 5 ชุด เรื่องเอดส์ 2 ชุด และอนามัย เจริญพันธ์ • มีค่าตอบแทนใน การขายตรง • จำนวน 800 ชุด / ปี • ต้องขายชุดที่ 1 ก่อนเสนอ ขายตรงความรู้ให้ ผู้ใหญ่ • มี 5 ชุด เรื่องเอดส์ 2 ชุด และอนามัย เจริญพันธ์ • มีค่าตอบแทนใน การขายตรง • จำนวน 212 ชุด / ปี • ต้องขายชุดที่ 1 ก่อนเสนอ

6 ผลงานการขายตรงความรู้ ไตรมาส 6 เยาวชนขายตรง ผู้ใหญ่ รวม 65 (60) 33

7 พัฒนาศักยภาพ เยาวชน • เป็นการจัดอบรม หลักสูตร 1 วัน • เรื่องเอดส์ ทัศนคติต่อถุงยางอนามัย เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ • เยาวชนจำนวน 40 คน / ไตรมาส ( รวมทั้งปี 160 คน )

8 ผลงานการอบรมพัฒนา ศักยภาพ 3 ตำบลพัฒนา ศักยภาพ รวม68

9

10 • เป็นการจัดอบรม หลักสูตร 2 วัน • เยาวชนต้องผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพมาก่อน • เนื้อหาจะเน้นเรื่องการสื่อสาร ทักษะการตอบคำถาม ทักษะการ ให้คำปรึกษา • ทักษะการขายตรงความรู้ • เยาวชนจำนวน 20 คน ต่อไตรมาส ( รวม 80 คน ) อบรมเสริมทักษะ เยาวชน

11 ผลงานการอบรม เสริมทักษะ 3 ตำบลเสริมทักษะ รวม20

12 รูปอบรมเสริมทักษะ เยาวชน

13 ประสานความร่วมมือระดับ จังหวัด • การพัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วม ประชุมหรือฝึกอบรมเพื่อเป็นกลไก ขับเคลื่อนงานเอดส์ในชุมชน • กลุ่มต่างๆที่อยู่ในชุมชน รวมทั้งผู้นำ จัดตั้ง, ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้มีจิตอาสา ที่สนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็ง • จำนวน 15 คนต่อ 2 ไตรมาส

14 รูปประสานความร่วมมือ ระดับจังหวัด

15 วางแผนร่วมกับเยาวชน และชุมชน • อบรม / ประชุม / วางแผน เพื่อทำ แผนกิจกรรมผลักดันงานด้านเอดส์ เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น • เยาวชน และ อสม. อบต. อบจ. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้นำ • จำนวน 10 คน / 2 ไตรมาส

16 รูปวางแผนร่วมกับเยาวชน และชุมชน

17 ชุมชนต้นแบบ • ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง เอดส์ของชุมชน • กำหนดผู้ประสานงานชุมชน ต้นแบบให้ชัดเจน • และต้องเป็นบุคคลที่อาสาทำงาน เรื่องนี้ • จำนวน 1 ชุมชน ( ชุมชนบ้านท่า หุบ ) • มีงบสนับสนุนจากส่วนกลางเพื่อให้ ชุมชนสามารถทำกิจกรรมได้

18 รูปชุมชนต้นแบบ

19 • www.healthtraining.in.th www.healthtraining.in.th • ประชาสัมพันธ์โครงการ • ตารางกิจกรรม • ภาพกิจกรรม • กระดานข่าว เว๊ปไซด์

20 • คลื่นความถี่ที่สามารถรับฟังได้ใน ตำบลที่ดำเนินงาน หรือสามารถฟัง ได้ทั้งจังหวัด • คลื่นความถี่ 107.75 สถานที่ตั้ง 166 หมู่ 2 ถ. ชัยมงคล 5 ต. ไผ่ลิงอ. พระนครศรีอยุธยาจ. พระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของสถานีนางสโรชา บุญรอด วงศ์ วิทยุชุมชน

21 รูปวิทยุชุมชน

22

23


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงาน 6 เดือน มูลนิธิสุขใจ. • ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วย งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุน โลก • พี้นที่ดำเนินครงการ ปี 55 มี 3 ตำบล คือ คลองสวนพลู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google