งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 • นักเรียนได้ทราบถึงองค์ประกอบ ของดอกไม้ • นักเรียนได้ทราบถึงหน้าที่ของ องค์ประกอบแต่ละส่วนของดอกไม้ • นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนในการ ขยายพันธุ์ของพืชดอก

3 ถูก ผิด 5

4 ถูก ผิด 5

5 องค์ประกอบของพืช ดอก มีกี่องค์ประกอบ 5 ก. 1 องค์ประกอ บ ข. 2 องค์ประกอ บ ค. 3 องค์ประกอบ ง. 4 องค์ประกอบ

6 ดอกไม้ มีคำศัพท์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

7 องค์ประกอบของ ดอกไม้มีกี่ส่วน

8 เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย กลีบดอก กลีบเลี้ยง

9 กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ให้นักเรียนคลิกลากคำไปวางให้ ตรงกับตำแหน่งในภาพ

10 ให้นักเรียนประกอบภาพข้างล่างนี้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์

11


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google