งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต ในประเทศจีน แนวคิดที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต ในประเทศจีน แนวคิดที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต ในประเทศจีน แนวคิดที่ 1

3 จีน แนวคิดที่ 1 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศจีนบริเวณเทือกเขาอัลไต เทือกเขาอัลไต

4 วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ขุนวิจิตรมาตรา ( รองอำมาตย์โทสง่า กาญจนาคพันธุ์ ) นักวิชาการริเริ่ม นักวิชาการไทย

5 1. หนังสือ THE THAI RACE ของ วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ 2. หนังสือหลักไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา หลักฐานยืนยัน ระบุ ไทยมีเชื้อสายมองโกล ระบุ ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต

6 แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน บริเวณ มณฑลเสฉวน

7 จีน แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนกลาง ของประเทศจีนแถบมณฑลเสฉวน มณฑลเสฉวน

8 1. แตร์รีออง เดอ ลา คูเปอรี นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤ ษ นักวิชาการริเริ่ม

9 3. พระยาบริหารเทพธานี 4. หลวงวิจิตรวาท การ นักวิชาการไทย 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 2. พระยาอนุมานราชธน ( เสถียรโกเศศ ) กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

10 1. หนังสือ THE CRADLE OF THE SIAM RACE ของ แตร์รีออง เดอ ลา คูเปอรี 2. พระนิพนธื เรื่อง แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม หลักฐานยืนยัน 4. พงศาวดารชาติไทย ของ พระยาบริหารเทพธานี 3. เรื่อง ชาติไทย ของ พระยาอนุมานราชธน 5. หนังสือ สยามกับสุวรรณภูมิ ของ หลวงวิจิตรวาทการ

11 แถบมณฑลยูนาน แนวคิดที่ 3 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน

12 จีน แนวคิดที่ 3 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนแถบมณฑลยูนาน มณฑลยูนาน

13 1. อาร์ซิบอล อาร์ โคลฮูล นักสำรวจชาวอังกฤษ นักวิชาการริเริ่ม

14 2. ดร. วิลเลี่ยม คริสตัน ดอดด์ 3. วุลแฟรม อีเบอร์ฮาร์ด ( Wolfrom Eberhard ) 1. ปาร์คเกอร์ ( E.H Parker ) กงสุลอังกฤษ ประจำเกาะไหหลำ ( Dr. William Clifton Dodd ) ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน นักวิชาการสนับสนุน

15 นักวิชาการไทย 1. พระยาประชากิจกรจักร์ 2. ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช ( แช่ม บุนนาค )

16 1. ผลการสำรวจ ด้าน เชื้อชาติ ด้าน ภาษา 2. หนังสือ หลักฐานยืนยัน 2. พงศาวดารโยนก ของ พระยาประกิจกรจักร์ 1. ไครเส ของ โคลฮูล 3. ชนชาติไทย แปลจาก THE THAI RACE ภาษาไทย เป็นกลุ่มเดียวกับ ภาษากะได ทางตอนใต้ของจีน

17 ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและ

18 จีน แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ในประเทศไทย ไทย

19 พอล เบเนดิกด์ ( Paul Benedict ) ชาวอเมริกัน นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี นักวิชาการริเริ่ม นักวิชาการไทย

20 2. การสำรวจบริเวณ แควน้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี 3. การสำรวจที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 1. ด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นภาษาในตระกูล หลักฐานยืนยัน 4. โครงกระดูกที่พบที่จังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุรี ออสโตรนีเชียน

21 คาบสมุทรอินเดีย หมู่เกาะอินโดนีเชีย แนวคิดที่ 5 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

22 จีน หมู่เเกาะ แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่แถบหมู่เกาะ

23 นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร. ถาวร วัชราภัย นักวิชาการริเริ่ม

24 ฮีโมโกลบิน ในเลือด หลักฐานยืนยัน

25 นักเรียนเข้ากลุ่ม 5 - 6 คน ช่วยกันวิเคราะห์ว่า แนวคิดใดน่าเชื่อถือและ เป็นไปได้มากที่สุด เพราะเหตุใด ใช้หลักฐาน อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสิน นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ผลงานหน้าชั้น

26


ดาวน์โหลด ppt เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต ในประเทศจีน แนวคิดที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google