งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำกราวด์ (Grounding) วัตถุประสงค์ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็น อันตราย กับ คน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อุปกรณ์เครื่องจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำกราวด์ (Grounding) วัตถุประสงค์ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็น อันตราย กับ คน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อุปกรณ์เครื่องจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำกราวด์ (Grounding) วัตถุประสงค์ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็น อันตราย กับ คน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อุปกรณ์เครื่องจักร

2 เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ 1. แท่งกราวด์ (Ground rod) ขนาด 5/8” ยาว 3 เมตร จำนวนขึ้นอยู่กับค่าที่ต้องการกี่ โอห์ม

3 2. ฆ้อน สำหรับตอกแท่ง กราวด์

4 3. สายกราวด์ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร

5 4. ผงเชื่อม (Weld powders) และ แผ่นเหล็ก ผงเชื่อม : แยกออกเป็นเบอร์ๆแต่ละเบอร์ใช้ กับงานที่ต่างกันไป แผ่นเหล็ก : ใช้รองรับผงเชื่อมในตัวโมลด์

6 5. โมลด์ (Moulds) คือเบ้าที่ใช้ในงานเชื่อมมีหลายแบบขึ้นอยู่กับ รูปแบบการเชื่อมต่อ

7 6. ปืนจุด (Flint Gun) ใช้ในการจุดเชื้อ ปะทุ

8 ขั้นตอนการทำ กราวด์ 1. ตอกแท่งกราวด์เป็น Delta Loop แต่ ละหลักควร ห่างกันเท่ากับความยาวของแท่ง กราวด์หรือ >2 เมตร ( ถ้าพื้นที่มีจำกัดตอกเป็น Line( เส้นตรง ) ก็ได้ )

9 2. ติดตั้งตัวโมลด์และสายกราวด์กับ แท่งกราวด์ เข้าด้วยกันและใช้ดินเหนียว หรือดินน้ำมันอุด ตามขอบหรือรอยต่อให้สนิทเพื่อ ป้องกันผงเชื่อม ไหลออก

10 3. ใส่แผ่นเหล็กลงไปในโมลด์เพื่อ รองรับผงเชื่อม 4. ใส่ผงเชื่อมเข้าไปในตัวโมลด์ 5. ยิงด้วยปืนจุด ผงเชื่อมจะเกิด การลุกไหม้, หลอมละลายในตัวโมลด์และมี ประกายไฟขึ้นมา

11 6. เปิดโมลด์ออกมาจะเห็นผลการเชื่อม และทำ การวัดค่าด้วย Earth Resistivity Tester ค่าทีได้ จะต้องไม่เกิน 5 โอห์ม Individual loop ส่วน Overall loop ต้องไม่เกิน 2 โอห์ม แต่ถ้าค่า Individual loop ยังสูงกว่า 5 โอห์มต้องตอกแท่งกราวด์เพิ่ม

12 วิธีวัดค่า Ground

13

14

15 7. พันด้วยเทปเพื่อป้องกัน Corrosion

16 การต่อไป ใช้งาน

17 กราวด์ของ Instrument กับกราวด์ ของไฟฟ้าควรตอกห่างกันเท่าไร ? ตามข้อกำหนด (NEC) กราวด์ทุกจุดในระบบงานต้อง เชื่อมต่อถึงกันหมดไม่ควรตอกกราวด์แยก เหตุผลคือ 1. เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ 2. เพื่อไม่ให้เกิดความต่างศักย์ขึ้นในระบบกราวด์ ถึงแม้ว่างาน Instrument ทำการแยกกราวด์เพื่อ ประสิทธิภาพของงานวัดและการประมวลผลดีขึ้น แต่ก็เป็น การฝ่าฝืนข้อกำหนด เพราะว่าการแยกกราวด์ออกจากกันจะ ก่อให้เกิดความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขึ้นที่ระบบกราวด์ และนำไปสู่ การเกิดกราวด์ลูบ สร้างความเสียหายต่อระบบงานในวงกว้าง ได้ สาเหตุที่ก่อให้เกิดความต่างศักดิ์ได้แก่ ฟ้าผ่า, กระแสไฟ กระโชก, และการเกิดกราวด์ Fault ในระบบงาน ( ข้อมูลจาก หนังสือ การกราวนด์ในระบบไฟฟ้าและ สื่อสาร ของ วัฒนา สุนทรานุรักษ์ )

18

19 ค่าความต้านทานของระบบ ground • Earthing กับ Grounding ความหมายเดียวกันคือ การต่อลงดิน • Earth เป็นคำที่ใช้ในมาตรฐาน IEC, Ground เป็นคำที่ใช้ในมาตรฐาน ANSI

20 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การทำกราวด์ (Grounding) วัตถุประสงค์ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็น อันตราย กับ คน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อุปกรณ์เครื่องจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google