งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานลากสายไฟ 1. ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด 2. ต้องรู้แนว Cable tray แต่ละชั้นว่าเป็นของ สายชนิดไหน 3. การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สายออก จากดั้ม 4. ความปลอดภัยและวิธีลากสายไฟแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานลากสายไฟ 1. ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด 2. ต้องรู้แนว Cable tray แต่ละชั้นว่าเป็นของ สายชนิดไหน 3. การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สายออก จากดั้ม 4. ความปลอดภัยและวิธีลากสายไฟแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานลากสายไฟ 1. ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด 2. ต้องรู้แนว Cable tray แต่ละชั้นว่าเป็นของ สายชนิดไหน 3. การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สายออก จากดั้ม 4. ความปลอดภัยและวิธีลากสายไฟแต่ละ ขนาด 5. ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ ( หลังจากลากเสร็จ ) 6. การต่อสายไฟแต่ละชนิดเข้าเครื่องจักร

2 1. ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด 1.1 สาย Control/Signal เป็นสายไฟขนาด 1.5 sq.mm มีสายตัวนำ หลายสายอยู่ในเส้นเดียวกัน ส่วนสายของ ระบบ Paging &Fire alarm เป็นสายขนาด 0.75 sq.mm.minimum เราแบ่งชนิดสายไฟเป็น 3 แบบใหญ่ๆ ที่ใช้ใน UBE 5 Core 3 Core

3 1.2. สาย Power แรงดันต่ำ (LV Cable) เป็นสายไฟขนาด 2.5 sq.mm. ขึ้นไปมีทั้งเป็นสาย เดี่ยว (Single core) หรือมีหลายสายอยู่ในเส้น เดียวกัน (Multi-core) 3 Core 4 Core

4 1.3. สาย Power แรงดันขนาดกลาง (MV Cable) เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดัน 6.3 KV หรือ 6.6 KV

5 2. ต้องรู้แนว Cable tray แต่ละชั้นว่าเป็นของ สายชนิดไหน Medium volt power cable Low volt power cable Control cable Signal cable Future

6 3. การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สาย ออกจากดั้ม สายไฟต้องรองด้วยผ้าใบหรือบลูชีสเพื่อ ป้องกันสายไฟถลอก หาที่ตั้งดั้มสายไฟให้สะดวกกับการทำงานไม่กีด ขวางงานอื่นๆและการจราจร

7 4. ความปลอดภัยและวิธีการลากสายไฟ แต่ละขนาด 4.1. ติดตั้ง Safety line ตามแนว Cable tray ให้มั่นคง แข็งแรง 4.2. ตรวจการแต่งกายและการใช้ Safety harness ก่อน ขึ้นลากสายให้พร้อม 4.3. ในกรณีที่เปิดฝา Cable tray เปิดแล้วต้องผูกมัดให้ แน่น

8 4.3 ถ้าเป็นสายเส้นเล็กๆเราสามารถลากวางบน Cable tray ได้เลยแต่ถ้าเป็นสายใหญ่ๆเราต้องใช้ Roller เป็นตัวผ่อนแรง

9 4.4 หลังจากวางสายใน Cable tray เสร็จแล้ว ก็จัด สายให้เป็นระเบียบและมัดสายไฟด้วย Cable string ตามรูป

10 5. ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ ( หลังจากลากเสร็จ ) โดยใช้ Insulation tester วัดระหว่างตัวนำกับตัวนำ โดยใช้ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ 500 Volt ( เฉพาะ LV Cable) เวลา 30 วินาที ค่าที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 1 เมกกะโอห์ม ส่วนสาย MV Cable ใช้ แรงดันฟ้ากระแสตรงที่ 1000 Volt และทำ DC.Hi-Pot test  Hi-pot test หรือ High Potential test คือการ test ค่าความเป็นฉนวนดูจาก กระแสรั่วไหลต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด

11

12

13 6. การต่อสายไฟแต่ละชนิดเข้าเครื่องจักร ในกรณีที่เป็นสาย Power ขนาดใหญ่ ที่จะต่อเข้า กับเครื่องจักรเช่นมอเตอร์ขนาด 90 KW. ใช้สาย Power ขนาด 120 sq.mm. ในการวางแบบ เครื่องจักรใน Plot plan ควรคำนึงถึงแนวสายไฟที่ จะเข้าที่ Terminal Box ของมอเตอร์ไม่ควรมีอุปกรณ์ อื่นๆขวางแนวสายไฟ เพราะจะมีผลต่อระยะ Radius ของสายไฟถ้าระยะ Radius น้อยไปจะเกิดหัก งอทำให้ฉนวนของสายไฟชำรุด, เสื่อมสภาพได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรเล็กๆใช้สายไฟเส้นเล็กๆจะ ไม่มีผล สายไฟสามารถหลบหลีกได้ง่าย

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt งานลากสายไฟ 1. ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด 2. ต้องรู้แนว Cable tray แต่ละชั้นว่าเป็นของ สายชนิดไหน 3. การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สายออก จากดั้ม 4. ความปลอดภัยและวิธีลากสายไฟแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google