งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานลากสายไฟ ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานลากสายไฟ ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานลากสายไฟ ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด
ต้องรู้แนวCable trayแต่ละชั้นว่าเป็นของสายชนิดไหน การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สายออกจากดั้ม ความปลอดภัยและวิธีลากสายไฟแต่ละขนาด ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ(หลังจากลากเสร็จ) การต่อสายไฟแต่ละชนิดเข้าเครื่องจักร

2 ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด
เราแบ่งชนิดสายไฟเป็น3แบบใหญ่ๆที่ใช้ใน UBE 3 Core 5 Core 1.1สายControl/Signal เป็นสายไฟขนาด 1.5 sq.mmมีสายตัวนำหลายสายอยู่ในเส้นเดียวกัน ส่วนสายของระบบPaging &Fire alarm เป็นสายขนาด 0.75 sq.mm.minimum

3 1.2.สายPower แรงดันต่ำ(LV Cable)
เป็นสายไฟขนาด 2.5 sq.mm.ขึ้นไปมีทั้งเป็นสายเดี่ยว(Single core)หรือมีหลายสายอยู่ในเส้นเดียวกัน (Multi-core) 3 Core 4 Core

4 1.3.สายPower แรงดันขนาดกลาง (MV Cable)
เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดัน 6.3 KV หรือ 6.6 KV

5 2.ต้องรู้แนวCable trayแต่ละชั้นว่าเป็นของสายชนิดไหน
Future Signal cable Control cable Low volt power cable Medium volt power cable

6 3.การตั้งดั้มสายไฟและการคลี่สายออกจากดั้ม
หาที่ตั้งดั้มสายไฟให้สะดวกกับการทำงานไม่กีดขวางงานอื่นๆและการจราจร สายไฟต้องรองด้วยผ้าใบหรือบลูชีสเพื่อป้องกันสายไฟถลอก

7 4.ความปลอดภัยและวิธีการลากสายไฟแต่ละขนาด
4.1.ติดตั้งSafety line ตามแนวCable tray ให้มั่นคง แข็งแรง 4.2.ตรวจการแต่งกายและการใช้Safety harnessก่อนขึ้นลากสายให้พร้อม 4.3.ในกรณีที่เปิดฝาCable tray เปิดแล้วต้องผูกมัดให้แน่น

8 4.3ถ้าเป็นสายเส้นเล็กๆเราสามารถลากวางบนCable tray ได้เลยแต่ถ้าเป็นสายใหญ่ๆเราต้องใช้ Roller เป็นตัวผ่อนแรง

9 4.4หลังจากวางสายในCable tray เสร็จแล้ว ก็จัดสายให้เป็นระเบียบและมัดสายไฟด้วย Cable string ตามรูป

10 5.ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ(หลังจากลากเสร็จ)
โดยใช้ Insulation tester วัดระหว่างตัวนำกับตัวนำ โดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่500 Volt (เฉพาะ LV Cable)เวลา 30 วินาที ค่าที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 1 เมกกะโอห์ม ส่วนสาย MV Cable ใช้แรงดันฟ้ากระแสตรงที่ 1000 Volt และทำ DC.Hi-Pot test Hi-pot test หรือ High Potential test คือการtest ค่าความเป็นฉนวนดูจากกระแสรั่วไหลต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด

11

12

13 6.การต่อสายไฟแต่ละชนิดเข้าเครื่องจักร
ในกรณีที่เป็นสายPowerขนาดใหญ่ ที่จะต่อเข้ากับเครื่องจักรเช่นมอเตอร์ขนาด 90 KW. ใช้สายPower ขนาด120 sq.mm. ในการวางแบบเครื่องจักรในPlot plan ควรคำนึงถึงแนวสายไฟที่จะเข้าที่Terminal Box ของมอเตอร์ไม่ควรมีอุปกรณ์อื่นๆขวางแนวสายไฟ เพราะจะมีผลต่อระยะ Radiusของสายไฟถ้าระยะRadiusน้อยไปจะเกิดหักงอทำให้ฉนวนของสายไฟชำรุด,เสื่อมสภาพได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรเล็กๆใช้สายไฟเส้นเล็กๆจะไม่มีผล สายไฟสามารถหลบหลีกได้ง่าย

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt งานลากสายไฟ ทำความรู้จักสายไฟแต่ละชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google