งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ข้อสอบที่ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ คือ เห็นได้ชัดว่าตัวลวงผิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ข้อสอบที่ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ คือ เห็นได้ชัดว่าตัวลวงผิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ข้อสอบที่ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ คือ เห็นได้ชัดว่าตัวลวงผิด
ลักษณะของข้อสอบที่ทำให้อำนาจจำแนกต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือมีค่าต่ำด้วย ได้แก่ 1. ข้อสอบที่ง่ายเกินไป 2. ข้อสอบที่ยากเกินไป 3. ข้อสอบที่ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ คือ เห็นได้ชัดว่าตัวลวงผิด 4. โจทย์คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ดังตัวอย่าง เอกสารหน้า 22

2 เอ ! แม่ให้เงิน ชนิดใดมา ? ควรปรับโจทย์ให้ชัดเจนดังนี้
เอ ! แม่ให้เงิน ชนิดใดมา ? แม่ให้เงินมา 10 บาท ซื้อขนม 3 บาท จงหาเงินทอน A. 0 บาท B. 2 บาท C. 3 บาท D. 7 บาท แม่ให้เงินมาเป็นธนบัตร 10 บาท ซื้อขนม 3 บาท จงหาเงินทอน A. 0 บาท B. 2 บาท C. 3 บาท D. 7 บาท แม่ให้เงินเป็นธนบัตร 10 บาท คำตอบคือ D แม่ให้เหรียญ 1 บาท 10 เหรียญคำตอบคือ A แม่ให้เหรียญ 5 บาทสองเหรียญคำตอบคือ B ควรปรับโจทย์ให้ชัดเจนดังนี้ เอกสารหน้า 22

3 ไปเมนูการวิเคราะห์ข้อสอบ
จบรายการ


ดาวน์โหลด ppt 3. ข้อสอบที่ตัวลวงไม่มีประสิทธิภาพ คือ เห็นได้ชัดว่าตัวลวงผิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google