งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของข้อสอบที่ทำให้อำนาจ จำแนกต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือมีค่า ต่ำด้วย ได้แก่ 1. ข้อสอบที่ง่าย เกินไป 2. ข้อสอบที่ยาก เกินไป 4. โจทย์คลุมเครือหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของข้อสอบที่ทำให้อำนาจ จำแนกต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือมีค่า ต่ำด้วย ได้แก่ 1. ข้อสอบที่ง่าย เกินไป 2. ข้อสอบที่ยาก เกินไป 4. โจทย์คลุมเครือหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณะของข้อสอบที่ทำให้อำนาจ จำแนกต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือมีค่า ต่ำด้วย ได้แก่ 1. ข้อสอบที่ง่าย เกินไป 2. ข้อสอบที่ยาก เกินไป 4. โจทย์คลุมเครือหรือไม่ ชัดเจน ดังตัวอย่าง 3. ข้อสอบที่ตัวลวงไม่มี ประสิทธิภาพ คือ เห็นได้ชัดว่าตัวลวงผิด เอกสาร หน้า 22

3 แม่ให้เงินมา 10 บาท ซื้อขนม 3 บาท จงหาเงินทอน A. 0 บาท B. 2 บาท C. 3 บาท D. 7 บาท แม่ให้เหรียญ 1 บาท 10 เหรียญคำตอบคือ A แม่ให้เหรียญ 5 บาทสอง เหรียญคำตอบคือ B แม่ให้เ งินเป็นธนบัตร 10 บาท คำตอบคือ D แม่ให้เงินมาเป็นธนบัตร 10 บาท ซื้อ ขนม 3 บาท จงหาเงินทอน A. 0 บาท B. 2 บาท C. 3 บาท D. 7 บาท ควรปรับโจทย์ให้ ชัดเจนดังนี้ เอ ! แม่ให้เงิน ชนิดใดมา ? เอกสาร หน้า 22

4 ไปเมนูการวิเคราะห์ ข้อสอบ จบ รายการ


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของข้อสอบที่ทำให้อำนาจ จำแนกต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือมีค่า ต่ำด้วย ได้แก่ 1. ข้อสอบที่ง่าย เกินไป 2. ข้อสอบที่ยาก เกินไป 4. โจทย์คลุมเครือหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google