งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Menu อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า เมาส์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Menu อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า เมาส์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Menu อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า เมาส์คอมพิวเตอร์

2 อุปกรณ์อินพุต (Input device) คือ อุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัส และรับรู้สิ่งต่าง ๆ จากโลก ภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์

3 อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า คือ อุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัส และรับรู้สิ่งต่างๆ จากภายนอกเครื่องได้ อัน ได้แก่ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนสั่งงาน ให้ คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอน และข้อมูลที่ ต้องใส่เข้าไปพร้อมกับโปรแกรม เพื่อส่งไปให้ หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และ ผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ตัวอย่างเช่น เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสติก จอ สัมผัส ปากกาแสง กล้องดิจิตอล สแกนเนอร์ เป็นต้น

4 เมาส์คอมพิวเตอร์ แบบทางกล (Mechanical) แบบทางกลเป็นแบบที่ใช้ลูกกลิ้งกลม ที่มี น้ำหนักและแรงเสียดทานพอดี เมื่อเลื่อนเมาส์ ไปในทิศท างใดจะทำให้ลูกกลิ้งเคลื่อนไปมาใน ทิศทางนั้น ลูกกลิ้งจะทำให้กลไกซึ่งทำหน้าที่ ปรับแกนหมุนในแกน X และแกน Y แล้วส่งผล ไปเลื่อนตำแหน่งตัวชี้บนจอภาพ เมาส์แบบทาง กลนี้มีโครงสร้างที่ออกแบบได้ง่าย มีรูปร่าง พอเหมาะมือ ส่วนลูกกลิ้งจะต้องออกแบบให้ กลิ้งได้ง่ายและไม่ลื่นไถล สามารถควบคุม ความเร็วได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ระหว่าง ทางเดินของเมาส์และจอภาพ

5 แบบใช้แสง (Optical) เมาส์แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเมาส์ ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ (mouse pad) แผ่นรอง เมาส์ซึ่งเป็นตาราง (grid) ตามแนวแกน X และ Y เมื่อเลื่อนตัวเมาส์เคลื่อนไปบนแผ่นตารางรอง เมาส์ก็จะมีแสงตัดผ่านตารางและสะท้อนขึ้นมา ทำให้ทราบตำแหน่งที่ลากไปเมาส์แบบนี้ไม่ต้อง ใช้ลูกกลิ้งกลม แต่ต้องใช้แผ่นตา รางรองเมาส์ พิเศษ การใช้เมาส์จะเป็นการเลื่อนเมาส์เพื่อ ควบคุมตัวชี้บนจอภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วทำการยืนยันด้วยการกดปุ่มเมาส์


ดาวน์โหลด ppt Menu อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์อินพุต (Input device) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า เมาส์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google