งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว.ระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว.ระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว.ระนอง

2 ปัญหา ฟ้าผ่าเสา ทาวเวอร์ ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ดังนี้
ฟ้าผ่าเสา ทาวเวอร์ ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ดังนี้ เรดาร์ 2 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก 2 เครื่อง ตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ ตู้ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

3 สถานีเรดาร์ เกาะช้าง จว.ระนอง
สถานีเรดาร์ เกาะช้าง จว.ระนอง

4 เกาะช้าง

5 เรดาร์

6 เรดาร์ เสาล่อฟ้า

7 เสาล่อฟ้า

8 ฐานเสาล่อฟ้า

9 ภาพจากมุมสูง

10 ภาพจากมุมสูง

11 สาเหตุ สายนำล่อฟ้ากับสายหลักดิน มีขนาดแตกต่างกัน สายนำล่อฟ้าเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 35 ตร.มม. สายหลักดินเป็นสายเปลือย ขนาด 50 ตร.มม.

12 สายลง GROUND

13 การต่อลงดิน

14 การต่อสาย GROUND ลงดิน

15 สาเหตุ ทาวเวอร์ไม่มีตัวนำลงดิน

16 ฐานโครงเหล็ก ไม่มีระบบ GROUND

17 โครงเหล็กควรมีสายต่อลงดิน (ฐท.กท.)

18 สาเหตุ สาเหตุ วัดค่าความต้านทานระหว่างสายนำล่อฟ้ากับหลักดินมีค่า 50 โอห์ม ซึ่งตามมาตรฐานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม หลักกราวด์ มีความต้านทาน 18 โอห์ม

19 การวัดค่าความต้านทาน

20 แนวทางแก้ไข เพิ่มหลักกราวด์ ให้มีค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม
เพิ่มหลักกราวด์ ให้มีค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม เปลี่ยนสายตัวนำล่อฟ้า เป็นขนาด 70 ตร.มม. เพิ่มตัวนำลงดินที่ฐานทาวเวอร์ จนท.กฟฟ.ชย.ทร. จำนวน 5 นาย จะไปดำเนินการแก้ไขใน พ.ย. 51 งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในเบื้องต้น ประมาณ 60, บาท (ได้ของแล้วส่วนหนึ่งเมื่อ ๑๔ พ.ย. ๕๑) ในช่วงสัปดาห์นี้จะใช้วิธีประกอบชิ้นส่วนให้สำเร็จรูป เพื่อสะดวกในการติดตั้ง

21 อุปกรณ์ในการซ่อมทำ อุปกรณ์ที่จัดซื้อจะนำไปดำเนินการซ่อมทำบางส่วน

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว.ระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google