งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว. ระนอง. ปัญหา ฟ้าผ่าเสา ทาวเวอร์ ทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุด ดังนี้ เรดาร์ 2 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว. ระนอง. ปัญหา ฟ้าผ่าเสา ทาวเวอร์ ทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุด ดังนี้ เรดาร์ 2 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว. ระนอง

2 ปัญหา ฟ้าผ่าเสา ทาวเวอร์ ทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุด ดังนี้ เรดาร์ 2 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก 2 เครื่อง ตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ 2 ตู้ เครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

3 สถานีเรดาร์ เกาะช้าง จว. ระนอง

4 เกาะช้าง

5 เรดาร์

6 เสาล่อฟ้า

7

8 ฐานเสาล่อฟ้า

9 ภาพจากมุมสูง

10

11 สายนำล่อฟ้ากับสายหลักดิน มีขนาด แตกต่างกัน สายนำล่อฟ้าเป็นสายทองแดง หุ้มฉนวน ขนาด 35 ตร. มม. สายหลักดิน เป็นสายเปลือย ขนาด 50 ตร. มม. สาเหตุ

12 สายลง GROUND

13 การต่อลงดิน

14 การต่อสาย GROUND ลงดิน

15 ทาวเวอร์ไม่มีตัวนำลงดิน สาเหตุ

16 ฐานโครงเหล็ก ไม่มีระบบ GROUND

17 โครงเหล็กควรมีสายต่อลงดิน ( ฐท. กท.)

18 สาเหตุ วัดค่าความต้านทานระหว่างสายนำ ล่อฟ้ากับหลักดินมีค่า 50 โอห์ม ซึ่งตาม มาตรฐานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม หลักกราวด์ มีความต้านทาน 18 โอห์ม สาเหตุ

19 การวัดค่าความต้านทาน

20 เพิ่มหลักกราวด์ ให้มีค่าความต้านทานไม่ เกิน 5 โอห์ม เปลี่ยนสายตัวนำล่อฟ้า เป็นขนาด 70 ตร. มม. เพิ่มตัวนำลงดินที่ฐานทาวเวอร์ จนท. กฟฟ. ชย. ทร. จำนวน 5 นาย จะไป ดำเนินการแก้ไขใน 24 -29 พ. ย. 51 งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในเบื้องต้น ประมาณ 60,000.00 บาท ( ได้ของแล้ว ส่วนหนึ่งเมื่อ ๑๔ พ. ย. ๕๑ ) ในช่วงสัปดาห์นี้จะใช้วิธีประกอบชิ้นส่วนให้ สำเร็จรูป เพื่อสะดวกในการติดตั้ง แนวทางแก้ไข

21 อุปกรณ์ที่จัดซื้อจะนำไป ดำเนินการซ่อมทำบางส่วน อุปกรณ์ในการซ่อมทำ

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบป้องกันฟ้าผ่า เกาะช้าง จว. ระนอง. ปัญหา ฟ้าผ่าเสา ทาวเวอร์ ทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุด ดังนี้ เรดาร์ 2 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google