งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส. ยศ. ทร.. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600 KVA. ของอาคาร สรส. ยศ. ทร. ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ในขณะที่สับจ่าย DROPFUSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส. ยศ. ทร.. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600 KVA. ของอาคาร สรส. ยศ. ทร. ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ในขณะที่สับจ่าย DROPFUSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส. ยศ. ทร.

2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600 KVA. ของอาคาร สรส. ยศ. ทร. ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ในขณะที่สับจ่าย DROPFUSE CUTOUT จะเกิดการระ บิดอย่างรุนแรงและรุกไหม้อย่างรวดเร็ว

3 จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่า เบื้องต้น พบว่า 1. มีรอยอาร์คของกระแสไฟฟ้าตามรอยต่อ ๆ ของ ท่อร้อยสาย กล่องบัสบาร์และเคเบิลเทย์

4

5 2. สาย SAC ขนาด 50 SQ.MM รับ กระแสไฟฟ้าจาก DROP FUSE CUTOUT จ่ายให้กับหม้อแปลงมีรอย ชำรุด และมีบางจุดเกิดการแฟลชโอ เวอร์

6

7 3. ตรวจสอบกราวด์ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า และกราวด์ล่อฟ้าแรงสูงเกินมาตรฐาน ซึ่ง ตามปกติจะต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

8 4. ค่าความต้านทานของฉนวนบัสบาร์มีค่า ต่ำ

9

10 5. สารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ

11 6. ลูกถ้วยและบุชชิ่งต่าง ๆ สกปรก

12 7. ตรวจวัดค่าอัตราส่วนระหว่างขดลวดแรงสูงและแรงต่ำ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะเพื่อหาค่าการลัดวงจรที่ ขดลวดปกติแสดงว่าขดลวดยังไม่ลัดวงจร

13 8. ค่า BREAKDOWN ของน้ำมันหม้อ แปลงต่ำกว่า 30 KV

14 9. สีของน้ำมันหม้อแปลง ผิดปกติ

15 การแก้ไข

16 1. จัดทำระบบกราวด์ของหม้อแปลง ไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าใหม่ ตรวจสอบค่าได้ประมาณ 2 โอห์ม

17 2. เปลี่ยนสารกรอง ความชื้นใหม่

18 3. ซ่อมทำฉนวนของบัส บาร์

19 4. เปลี่ยนสาย SAG เข้า หม้อแปลงที่ชำรุด

20

21 5. ทำความสอาดบุชชิ่งต่างๆ ของหม้อแปลง

22 7. ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง ประมาณ 1200 ลิตร

23 เครื่องกรองและเครื่องเปลี่ยนถ่าย น้ำมันหม้อแปลง

24

25

26

27

28

29

30

31

32 8. ตรวจสอบค่า BREAKDOWN น้ำมันหม้อ แปลงที่เปลี่ยนใหม่ได้ค่า BREAKDOWN อยู่ที่ 60 KV

33 9. ทำการสับจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับหม้อแปลง

34 เนื่องจากหม้อแปลงลูกดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาแล้ว 18 ปี หลังจากซ่อมทำและใช้ราชการไปแล้วประมาณ ๔ เดือนจะต้องแจ้งบริษัทให้มาทำการตรวจสอบน้ำมัน หม้อแปลงเพื่อตรวจหาความผิดปกติของขดลวด ภายในหม้อแปลง


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส. ยศ. ทร.. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600 KVA. ของอาคาร สรส. ยศ. ทร. ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ในขณะที่สับจ่าย DROPFUSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google