งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส.ยศ.ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600 KVA. ของอาคาร สรส. ยศ. ทร
ในขณะที่สับจ่าย DROPFUSE CUTOUT จะเกิดการระบิดอย่างรุนแรงและรุกไหม้อย่างรวดเร็ว

3 จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเบื้องต้น พบว่า
จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเบื้องต้น พบว่า มีรอยอาร์คของกระแสไฟฟ้าตามรอยต่อ ๆ ของ ท่อร้อยสาย กล่องบัสบาร์และเคเบิลเทย์

4

5 2. สาย SAC ขนาด 50 SQ.MM รับกระแสไฟฟ้าจาก DROP FUSE CUTOUT จ่ายให้กับหม้อแปลงมีรอยชำรุด และมีบางจุดเกิดการแฟลชโอเวอร์

6

7 3. ตรวจสอบกราวด์ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าและกราวด์ล่อฟ้าแรงสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งตามปกติจะต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

8 4. ค่าความต้านทานของฉนวนบัสบาร์มีค่าต่ำ
4. ค่าความต้านทานของฉนวนบัสบาร์มีค่าต่ำ

9

10 5. สารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ

11 6. ลูกถ้วยและบุชชิ่งต่าง ๆ สกปรก

12 7. ตรวจวัดค่าอัตราส่วนระหว่างขดลวดแรงสูงและแรงต่ำด้วยเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะเพื่อหาค่าการลัดวงจรที่ขดลวดปกติแสดงว่าขดลวดยังไม่ลัดวงจร

13 8. ค่า BREAKDOWN ของน้ำมันหม้อแปลงต่ำกว่า 30 KV

14 9. สีของน้ำมันหม้อแปลงผิดปกติ

15 การแก้ไข

16 1. จัดทำระบบกราวด์ของหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่าใหม่ตรวจสอบค่าได้ประมาณ 2 โอห์ม

17 2.เปลี่ยนสารกรองความชื้นใหม่

18 3.ซ่อมทำฉนวนของบัสบาร์

19 4. เปลี่ยนสาย SAG เข้าหม้อแปลงที่ชำรุด

20

21 5. ทำความสอาดบุชชิ่งต่างๆ ของหม้อแปลง

22 7. ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงประมาณ 1200 ลิตร

23 เครื่องกรองและเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง

24

25

26

27

28

29

30

31

32 8. ตรวจสอบค่า BREAKDOWN น้ำมันหม้อแปลงที่เปลี่ยนใหม่ได้ค่า BREAKDOWN อยู่ที่ 60 KV

33 9.ทำการสับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหม้อแปลง

34 เนื่องจากหม้อแปลงลูกดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาแล้ว 18 ปี หลังจากซ่อมทำและใช้ราชการไปแล้วประมาณ ๔ เดือนจะต้องแจ้งบริษัทให้มาทำการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงเพื่อตรวจหาความผิดปกติของขดลวดภายในหม้อแปลง


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google