งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี
เขต 1 เขต 2 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี
เขต 1 เขต 2 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี
เขต2 ผลรวม 25.36% เขต1 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74.64% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ลพบุรี 542,153 404,650 74.64 เขต 1 323,564 248,237 76.72 เขต 2 218,589 156,413 71.56

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี เขต2 บัตรเลือกตั้ง เขต1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ลพบุรี 91.42 3.17 5.41 เขต 1 91.58 2.30 6.12 เขต 2 91.17 4.55 4.27 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี
เขต 1 เขต 2 No comment ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี
พลังประชาชน ชาติไทย เขต2 เขต2 เขต1 เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี
ประชาธิปัตย์ เขต2 เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

9 พรรคการเมือง : จังหวัดลพบุรี เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กมล จิระพันธุ์วาณิช ชาติไทย 101,859 41.03 31.48 ผ่องศรี ธาราภูมิ ประชาธิปัตย์ 88,288 35.57 27.29 สุชาติ ลายนำเงิน พลังประชาชน 80,485 32.42 24.87

10 พรรคการเมือง : จังหวัดลพบุรี เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อำนวย คลังผา พลังประชาชน 72,031 46.05 32.95 นิยม วรปัญญา 64,079 40.97 29.31 10


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google