งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลพบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ลพบุรี 542,153404,65074.64 เขต 1 323,564248,23776.72 เขต 2 218,589156,41371.56 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 74.64% 25.36%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ลพบุรี 91.423.175.41 เขต 1 91.582.306.12 เขต 2 91.174.554.27 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี พลังประชาชนชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดลพบุรี ประชาธิปัตย์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดลพบุรี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กมล จิระ พันธุ์ วาณิช ชาติไทย 101,85 9 41.0331.48 ผ่องศรี ธาราภูมิ ประชาธิปัต ย์ 88,28835.5727.29 สุชาติ ลาย นำเงิน พลัง ประชาชน 80,48532.4224.87 เขต 1

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดลพบุรี เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อำนวย คลัง ผา พลัง ประชาชน 72,03146.0532.95 นิยม วรปัญญา พลัง ประชาชน 64,07940.9729.31 เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google