งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัด อำนาจเจริญ เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด อำนาจเจริญ เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 1 เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง อำนาจเจริญ 259,987188,23872.40 เขต 1 259,987188,23872.40 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 27.60% 72.40%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด อำนาจเจริญ เขต 1 เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน อำนาจเจริญ 95.182.172.65 เขต 1 95.182.172.65 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด อำนาจเจริญ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชนประชาธิปัตย์ เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อภิวัฒน์ เงิน หมื่น ประชาธิปัต ย์ 61,14132.4823.52 วิเชียร อุดม ศักดิ์ พลัง ประชาชน 52,06627.6620.03 พรรคการเมือง : จังหวัด อำนาจเจริญ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google