งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลำปาง

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ลำปาง 572,062474,01082.86 เขต 1 345,474288,72683.57 เขต 2 226,588185,28481.77 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 82.86% 17.14%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ลำปาง 90.683.276.04 เขต 1 91.152.516.35 เขต 2 89.964.475.57 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดลำปาง พลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดลำปาง เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กิตติกร โล่ห์ สุนทร พลัง ประชาชน 147,31 3 51.0242.64 ธนาธร โล่ห์ สุนทร พลัง ประชาชน 126,19 4 43.7136.53 วาสิต พยัคฆ บุตร พลัง ประชาชน 92,15031.9226.67 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดลำปาง เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อิทธิรัตน์ จันทรสุริ นทร์ พลัง ประชาชน 109,63059.1748.38 จรัสฤทธิ์ จันทรสุ รินทร์ พลัง ประชาชน 98,34753.0843.40 เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google