งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง กาฬสินธุ์ 727,139496,28368.25 เขต 1 376,688251,61366.80 เขต 2 350,451244,67069.82 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 68.25% 31.75%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน กาฬสินธุ์ 95.791.482.73 เขต 1 95.761.462.78 เขต 2 95.821.512.67 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุญรื่น ศรีธเรศ พลัง ประชาชน 99,13139.4026.32 วีระวัฒน์ โอสถานุ เคราะห์ พลัง ประชาชน 95,71938.0425.41 คมเดช ไชยศิวา มงคล พลัง ประชาชน 68,89027.3818.29 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเสริฐ บุญ เรือง พลัง ประชาชน 113,63046.4432.42 พีระเพชร ศิริกุล พลัง ประชาชน 101,24341.3828.89 นิพนธ์ ศรีธเนศ พลัง ประชาชน 98,89440.4228.22 เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google