งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยนาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยนาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยนาท
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยนาท No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท
เขต1 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท
เขต1 ชัยนาท No comment

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท
17.47% ผลรวม เขต1 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82.53% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ชัยนาท 242,600 200,219 82.53 เขต 1

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต1 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ชัยนาท 92.35 4.38 3.27 เขต 1 No comment 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท
เขต1 No comment ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดชัยนาท
ชาติไทย เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยนาท เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นันทนา สงฆ์ประชา ชาติไทย 88,307 44.11 36.40 มณเฑียร สงฆ์ประชา 80,797 40.35 33.30


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยนาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google