งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเชียงราย ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเชียงราย ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเชียงราย ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง เชียงราย 819,440633,17077.27 เขต 1 305,877245,85480.38 เขต 2 340,847255,85875.07 เขต 3 172,716131,45876.11 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 77.27% 22.73%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน เชียงราย 91.063.365.58 เขต 1 89.962.827.22 เขต 2 92.992.834.18 เขต 3 89.345.415.25 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 3 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดเชียงราย พลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดเชียงราย เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถ แก้ว มีชัย พลัง ประชาชน 100,92 8 41.0533.00 สฤษฏ์ อึ้ง อภินันท์ พลัง ประชาชน 95,78638.9631.32 สุรสิทธิ์ เจียม วิจักษณ์ พลัง ประชาชน 91,06637.0429.77 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดเชียงราย เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รังสรรค์ วันไชย ธนวงศ์ พลัง ประชาชน 124,63348.7136.57 วิสาระดี เตชะธี ราวัฒน์ พลัง ประชาชน 124,06748.4936.40 พิเชษฐ์ เชื้อ เมืองพาน พลัง ประชาชน 103,91940.6230.49 เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดเชียงราย เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ละออง ติยะ ไพรัช พลัง ประชาชน 53,77640.9131.14 อิทธิเดช แก้ว หลวง พลัง ประชาชน 46,11035.0826.70 เขต 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเชียงราย ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google