งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชลบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ชลบุรี 867,295618,83271.35 เขต 1 320,986241,78275.32 เขต 2 328,099219,35866.86 เขต 3 218,210157,69272.27 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 71.35% 28.65%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ชลบุรี 89.752.607.65 เขต 1 91.961.956.09 เขต 2 87.432.1310.44 เขต 3 89.604.256.14 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดชลบุรี ประชาธิปัตย์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดชลบุรี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมวล เอม เปีย ประชาธิปัต ย์ 108,01 6 44.6733.65 บรรจบ รุ่งโรจน์ ประชาธิปัต ย์ 101,68 6 42.0631.68 มานิตย์ ภา วสุทธิ์ ประชาธิปัต ย์ 96,11839.7529.94 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดชลบุรี เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พจนารถ แก้ว ผลึก ประชาธิปัต ย์ 67,66630.8520.62 ฐนโรจน์ โรจ นกุลเสฏฐ์ ประชาธิปัต ย์ 64,78529.5319.75 ไมตรี สอย เหลือง ประชาธิปัต ย์ 64,59029.4519.69 เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดชลบุรี เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สรวุฒิ เนื่อง จำนงค์ ประชาธิปั ตย์ 72,64046.0633.29 วีระ อนันตกูล ประชาธิปั ตย์ 58,92637.3727.00 เขต 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google