งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวชมภิชา คณิชชาพงษ์ ม.4/5 เลขที่ 12. Exponents – เลขยกกำลัง Radical – ราก Integer – จำนวนเต็ม Notation – เครื่องหมาย, สัญกรณ์ Algebra – พีชคณิต Scientific.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวชมภิชา คณิชชาพงษ์ ม.4/5 เลขที่ 12. Exponents – เลขยกกำลัง Radical – ราก Integer – จำนวนเต็ม Notation – เครื่องหมาย, สัญกรณ์ Algebra – พีชคณิต Scientific."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวชมภิชา คณิชชาพงษ์ ม.4/5 เลขที่ 12

2 Exponents – เลขยกกำลัง Radical – ราก Integer – จำนวนเต็ม Notation – เครื่องหมาย, สัญกรณ์ Algebra – พีชคณิต Scientific notation – สัญกรณ์วิทยาศาตร์ Decimal – ทศนิยม Approximately – ประมาณ Fractional – เลขเศษส่วน Denominator – ตัวส่วน Numerator – ตัวเศษ Rationalizing – การปรับ, การจัดเรียง Conjugate – สังยุค

3 อ้างอิง พีชคณิต http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5 %E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4 %E0%B8%95 สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1 %E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93 %E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97 %E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2 %E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C แปลภาษา http://th.w3dictionary.org http://translate.google.co.th Thai Fast Dict

4

5 พีชคณิต เป็นสาขาหนึ่งในสามสาขาหลักในทางคณิตศาสตร์ คือมีพีชคณิต เรขาคณิต และ การวิเคราะห์ พีชคณิตเป็น การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และจำนวน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบวกลบคูณและหาร ยกกำลัง และ การถอดราก รวมไปถึงการศึกษาสัญลักษณ์ ตัวแปร และเซ็ต ซึ่งพีชคณิตนั้นพื้นฐานจะเริ่มมีสอนในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คำว่า " พีชคณิต " เป็นคำศัพท์ภาษาสันสกฤต พบ ครั้งแรกในตำราคณิตศาสตร์ชื่อสิทธานตะ ศิโรมณิ ของ นักคณิตศาสตร์อินเดียชื่อ ภาสกร หรือ ภาสกราจารย์ ส่วนในภาษาอังกฤษ อัลจีบรา (algebra) มา จากภาษาอาหรับ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวชมภิชา คณิชชาพงษ์ ม.4/5 เลขที่ 12. Exponents – เลขยกกำลัง Radical – ราก Integer – จำนวนเต็ม Notation – เครื่องหมาย, สัญกรณ์ Algebra – พีชคณิต Scientific.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google