งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด มหาสารคาม เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด มหาสารคาม เข ต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 เขต 2 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด มหาสารคาม เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง มหาสารคาม 680,568486,31671.46 เขต 1 341,132250,83973.53 เขต 2 339,436235,47769.37 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 71.46% 28.54%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 เขต 2 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด มหาสารคาม เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน มหาสารคาม 96.111.122.77 เขต 1 95.061.233.71 เขต 2 97.231.011.76 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด มหาสารคาม ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เข ต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 เขต 2 พรรคการเมือง จังหวัด มหาสารคาม ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุทิน คลังแสง พลัง ประชาชน 134,36553.5739.39 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พลัง ประชาชน 122,08848.6735.79 สุรจิตร ยนต์ ตระกูล พลัง ประชาชน 119,05247.4634.90 พรรคการเมือง : จังหวัด มหาสารคาม เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เข ต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สรรพภัญญู ศิริ ไปล์ พลัง ประชาชน 103,16943.8130.39 สุชาติ โชคชัย วัฒนากร พลัง ประชาชน 91,47938.8526.95 ไชยวัฒน์ ติณ รัตน์ พลัง ประชาชน 88,72337.6826.14 พรรคการเมือง : จังหวัด มหาสารคาม เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เข ต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google