งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเพชรบุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
เขต 1 17.99% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82.01% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพชรบุรี 330,064 270,670 82.01 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
เขต 1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เพชรบุรี 94.66 2.23 3.11 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ประชาธิปัตย์ เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดเพชรบุรี เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) อลงกรณ์ พลบุตร ประชาธิปัตย์ 161,786 59.77 49.02 อภิชาติ สุภาแพ่ง 133,126 49.18 40.33 กัมพล สุภาแพ่ง 124,094 45.85 37.60 ข้อมูลถูกต้อง แก้ไขเพิ่มหัวตาราง ดูตัวอย่างจากงานของ U รวมทั้งแก้ร้อยละ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 8


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google