งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนพนาสนวิทยา ช่วยสอนเสริม เตรียมสอบ O- net ม.6 และ ม.3 งานแนะ แนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนพนาสนวิทยา ช่วยสอนเสริม เตรียมสอบ O- net ม.6 และ ม.3 งานแนะ แนว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนพนาสนวิทยา ช่วยสอนเสริม เตรียมสอบ O- net ม.6 และ ม.3 งานแนะ แนว

2

3

4 กิริยาแบ่งออกเป็น 3 ช่อง และ 3 แบบ กิริยาช่อง 1(v1) กิริยาช่อง 2(v) กิริยาช่อง 3(v3) รูปเดิม cut cut cut ตัด put put put วาง hit hit hit ตี เปลี่ยนรูป eat ate eaten กิน sing sang sung ร้องเพลง wear wore worn สวมใส่ เติม ed walk walked walked เดิน play played played เล่น use used used ใช้ etc.

5 แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1. ประโยคบอกเล่า Affirmative 2. ประโยคปฏิเสธ Negative 3. ประโยคคำถาม Interrogative

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 กำหนดสัดส่วน คะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลาย ภาค

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนพนาสนวิทยา ช่วยสอนเสริม เตรียมสอบ O- net ม.6 และ ม.3 งานแนะ แนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google