งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
นายชูชัย มูลดับ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนพนาสนวิทยา ช่วยสอนเสริม เตรียมสอบ O-net ม.6 และ ม.3 งานแนะแนว

2 ที่ใช้ในสถานการที่เกิดขึ้น จริง ถูกต้อง หรือ สม่ำเสมอ
Present Simple Tense คือ โครงสร้างประโยค ที่ใช้ในสถานการที่เกิดขึ้น จริง ถูกต้อง หรือ สม่ำเสมอ

3 ก่อน เรียนประโยค มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก่อน เรียนประโยค มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กิริยาที่ใช้ในภาษาอังกฤษกันก่อน

4 กิริยาแบ่งออกเป็น 3 ช่อง และ3 แบบ
กิริยาช่อง1(v1) กิริยาช่อง2(v) กิริยาช่อง 3(v3) รูปเดิม cut cut cut ตัด put put put วาง hit hit hit ตี เปลี่ยนรูป eat ate eaten กิน sing sang sung ร้องเพลง wear wore worn สวมใส่ เติม ed walk walked walked เดิน play played played เล่น use used used ใช้ etc.

5 แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1.ประโยคบอกเล่า Affirmative
2.ประโยคปฏิเสธ Negative 3.ประโยคคำถาม Interrogative

6 1.ประโยค บอกเล่า Affirmative ประธาน + กิริยาช่องหนึ่ง
มีโครงสร้างดังนี้ ประธาน + กิริยาช่องหนึ่ง S + V1

7 แต่ถ้าประธาน เป็น กลุ่มเอกพจน์ ยกเว้น I กิริยานั้นต้องเติม
He, She, It, ชื่อคน 1 คน ยกเว้น I กิริยานั้นต้องเติม s หรือ es

8 เช่น She plays soccer every evening หล่อนเล่นฟุตบอลทุกเย็น
I eat noodles every afternoon ฉันกินก๋วยเตี๋ยวทุกบ่าย Jim goes to market on Monday จิมไปตลาดในวันจันทร์

9 We, They, ชื่อคน 2 คนขึ้นไป รวมทั้ง I ด้วย กิริยาไม่ต้องเติม s หรือ es
ถ้าเป็นกลุ่มประธาน We, They, ชื่อคน 2 คนขึ้นไป รวมทั้ง I ด้วย กิริยาไม่ต้องเติม s หรือ es

10 We clean the window on Saturday พวกเราทำความสะอาดหน้าต่างในวันเสาร์
เช่น We clean the window on Saturday พวกเราทำความสะอาดหน้าต่างในวันเสาร์ Smith and Stave go to the movie every Tuesday night สมิทและสตีฟ ไปดูหนังทุกคืนวันเสาร์

11 2.ประโยคปฏิเสธ Negative ให้ใช้ do not(don’t)หรือ does not หรือ doesn’t
Doesn’t ใช้กับประธานที่เป็น He, She, It,ชื่อคน 1คน Don’t ใช้กับประธานที่เป็น We, They ชื่อคน2 คนขึ้นไป รวมทั้ง I ด้วย

12 He doesn’t love his brother. เขาไม่รักน้องของเขา
เช่น He doesn’t love his brother. เขาไม่รักน้องของเขา We don’t watch TV on Wednesday afternoon พวกเราไม่ดูโทรทัศน์ในบ่ายวันพุธ They don’t live in the big house พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่

13 3.ประโยคคำถาม Interrogative จะมีอยู่ 3 แบบ
ก.ถามแบบธรรมดา ให้ใช้ Do หรือ Does วางไว้หน้าประโยค ท้ายประโยคใส่เครื่องหมาย ? และออกเสียงสูงที่ท้ายประโยคด้วย

14 Does he park his car in front of school?
เช่น Does he park his car in front of school? เขาจอดรถของเขาไว้หน้าโรงเรียนใช่ไหม Do you learn English every Thursday? คุณเรียนภาษาอังกฤษทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหม Do Bob and Mike water the flower every morning? บ๊อบและไมค์ รดน้ำดอกไม้ทุกเช้าใช่ไหม

15 ให้ใช้ Don’t หรือ Doesn’t วางไว้หน้าประโยค ท้ายประโยคใส่เครื่องหมาย?
ข.ถามแบบปฏิเสธ ให้ใช้ Don’t หรือ Doesn’t วางไว้หน้าประโยค ท้ายประโยคใส่เครื่องหมาย? และออกเสียงสูงที่ท้ายประโยคด้วย

16 Doesn’t Jenifer wash her hand before eating?
เช่น Doesn’t Jenifer wash her hand before eating? เจนิเฟอร์ไม่ล้างมือก่อนทานอาหารใช่ไหม Doesn’t Sara and Bob drive their cars to work? ซาร่าและบ๊อบไม่ขับรถไปทำงานใช่ไหม Don’t they take the taxi to the museum? พวกเขาไม่ได้ขึ้นรถแทร็กซี่ไปพิพิธภัณฑ์ใช่ไหม

17 ค. ถามโดยใช้ Wh-question หรือ Question word
Wh-question คือ คำที่นำไปถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh เช่น Who ใคร, Where ที่ไหน, Why ทำไม, What อะไร When เมื่อไหร่, Which สิ่งไหน อันไหน Question-word คือคำที่นำไปถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh และไม่ได้ขึ้นต้นด้วย Wh เช่น How อย่างไร, How much ราคาเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ใช้กับนามที่นับไม่ได้

18 How many จำนวนเท่าไหร่ ใช้กับนามที่นับได้
How far ไกลแค่ไหน ,How often บ่อยแค่ไหน How long ยาวแค่ไหน นานแค่ไหน(ใช้กับเวลา) แล้วนำไปไว้หน้าประโยคคำถามแบบธรรมดา และแบบปฏิเสธ ท้ายประโยคใส่เครื่องหมาย? ออกเสียงปกติ ไม่ออกเสียงสูง

19 Why does Bob hit the dog every day? ทำไม่บ๊อบตีหมาทุกวัน
เช่น Why does Bob hit the dog every day? ทำไม่บ๊อบตีหมาทุกวัน What don’t we do every Sunday? พวกเราไม่ทำอะไรทุกวันอาทิตย์ How often do you buy pen a week? ในหนึ่งสัปดาห์คุณซื้อปากกาบ่อยแค่ไหน How much does she drink water a day? คุณดื่มน้ำมากน้อยเท่าไหร่ในหนึ่งวัน

20 กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค
กำหนดเกณฑ์วัดผลประเมินผล ใช้เกณฑ์แบบ Rubric กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

21 ประกอบการเรียนการสอน
ใช้หนังสือเรียน Sky ประกอบการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมปีที่3

22 แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 10 ข้อเพื่อทบทวนความรู้ ก่อนทำการเก็บคะแนนจริง
แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 10 ข้อเพื่อทบทวนความรู้ ก่อนทำการเก็บคะแนนจริง

23 1.The word …….(is, am, are) round.
2.People……. (use, uses) car for travel. 3.The earth……..(rotate, rotates) around the sun. 4. The sun……..(don’t, doesn’t) rise in the west. 5. We ……….(don’t, doesn’t) during learning 6. (Do, Does)……..fish live in the water?

24 7. (Do Does)……….. bees visit flower to produce honey?
8. (Don’t Doesn’t)……… Michael wake up at 5 o’clock? 9. Why …….(don’t, doesn’t) brush your teeth three time a day? 10. How long ………(do, does) you use computer a day

25 จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รับผิดชอบงานสอน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google