งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด หนองบัวลำภู เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด หนองบัวลำภู เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด หนองบัวลำภู เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หนองบัวลำภู 312,232235,68375.48 เขต 1 312,232235,68375.48 เขต 1 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 24.52% 75.48%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด หนองบัวลำภู เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน หนองบัวลำภู 95.691.582.73 เขต 1 95.691.582.73 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด หนองบัวลำภู ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด หนองบัวลำภู ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ไชยา พรหมา พลัง ประชาชน 133,69856.7342.82 วิชัย สามิตร พลัง ประชาชน 130,63955.4341.84 พิษณุ หัตถ สงเคราะห์ พลัง ประชาชน 129,59354.9941.51 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google