งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน Power Point เรื่อง Letter A-Z ( อักษร ภาษาอังกฤษ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย ครูพลลภัตม์ ปรองดอง โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานเขตธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน Power Point เรื่อง Letter A-Z ( อักษร ภาษาอังกฤษ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย ครูพลลภัตม์ ปรองดอง โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานเขตธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอน Power Point เรื่อง Letter A-Z ( อักษร ภาษาอังกฤษ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย ครูพลลภัตม์ ปรองดอง โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ให้รู้จักและเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 2. ให้อ่านออกเสียง ตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 3. ให้รู้จักคำที่ใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

4 apple ant

5 bee bear

6 cat cow carrot

7 dog drum

8 elephant egg

9 fox frog fish

10 girl grape grasshopper

11 horse home

12 icecream

13 jellyfish joker

14 king kangaroo

15 lion lamb

16 monkey mushroom

17 nun nurse

18 owl octopus orange

19 parrot pig

20 queen quail

21 rat rose

22 sun snake strawberry

23 turtle train

24 umbrella

25 van violin

26 wolf walrus

27 xylophone

28 yogurt

29 zeebra zip

30 The end


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน Power Point เรื่อง Letter A-Z ( อักษร ภาษาอังกฤษ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย ครูพลลภัตม์ ปรองดอง โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานเขตธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google