งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Article A, An, The •1. การใช้ a, an: •Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ ใช้ an an hour, an ant, an elephant, an apple • แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Article A, An, The •1. การใช้ a, an: •Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ ใช้ an an hour, an ant, an elephant, an apple • แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Article A, An, The •1. การใช้ a, an: •Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ ใช้ an an hour, an ant, an elephant, an apple • แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ ให้ใช้ a a university, a cat, a book, a pen

2 Article The •2.1 ใช้กับ noun ที่มีอันเดียวสิ่งเดียว เช่น the sun, the moon, the earth, the ground 2.2 ชื่อเทือกเขา ( พหูพจน์ ) เช่น the Himalayas แต่ชื่อภูเขา ( เอกพจน์ ) ไม่ ใช้ the เช่น Mount Everest

3 Article The 2.3 ขั้วโลก ใช้ the เช่น the North Pole 2.4 ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ชื่อทะเล, ชื่อ มหาสมุทร, ชื่อทะเลทราย ใช้ the แต่ทะเลสาบไม่ใช้ the 2.5 ชื่อโรงแรม, ชื่อโรงภาพยนต์ ใช้ the

4 Article The 2.6 superlative degree ( ขั้นสุด ) ใช้ the เช่น the tallest girl, the most interesting book 2.7 เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ the เช่น the telephone, the bicycle


ดาวน์โหลด ppt Article A, An, The •1. การใช้ a, an: •Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ ใช้ an an hour, an ant, an elephant, an apple • แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google