งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดระนอง

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต เลือกตั้ง จังหวัด ระนอง

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด ระนอง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ระนอง 111,12584,366 75.92 เขต 1 111,12584,366 75.92 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 75.92% 24.08

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดระนอง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ระนอง 89.954.64 5.41 เขต 1 89.954.64 5.41 บัตรเลือกตั้ง เขต 1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 ผลการ เลือกตั้ง จังหวัด ระนอง เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง จังหวัดระนอง เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม ประชาธิปัตย์

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดระนอง เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วิรัช ร่มเย็น ประชาธิปัตย์ 41,827 49.5837.64 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google