งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ประจวบคีรีขันธ์ 352,153255,48272.55 เขต 1 352,153255,48272.55 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 72.55% 27.45%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ประจวบคีรีขันธ์ 92.202.105.70 เขต 1 92.202.105.70 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) เฉลิมชัย ศรีอ่อน ประชาธิปัต ย์ 178,735 69.9650.75 มนตรี ปาน้อยนนท์ ประชาธิปัต ย์ 169,706 66.4348.19 ประมวล พงศ์ ถาวราเดช ประชาธิปัต ย์ 169,655 66.4148.18 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google