งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเทคโนโลยี (วงจรปิด,ระบบ LAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเทคโนโลยี (วงจรปิด,ระบบ LAN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเทคโนโลยี (วงจรปิด,ระบบ LAN)
มาใช้ในงาน ร.ป.ภ. ของคณะฯ

2 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
วงจรปิด ในการตรวจสอบการเข้า-ออกอาคารและพื้นที่โดยรอบคณะฯ เครื่องบันทึก 16 ช่อง + จอรับสัญญาณ ประจำห้องหน่วยอาคารฯ สามารถเชื่อมต่อวงจรปิดเข้าระบบ LAN ของคณะฯ ได้ทุกเครื่อง

3 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
วงจรปิด ในการตรวจสอบการเข้า-ออกอาคารและพื้นที่โดยรอบคณะฯ เชื่อมต่อระบบไปยังโต๊ะยาม อาคาร 2 เข้าระบบ LAN ในจุดยามอาคาร 2

4 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
ระบบ LAN ในการตรวจสอบการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ในแต่ละวัน สามารถตรวจสอบการใช้ห้องได้ทันที กรณีมีการขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ

5 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
ผลงานที่ผ่านมา 1.สามารถจับกุมคนร้าย เข้าขโมยทรัพย์สิน ของ นศ. หน้าห้องสอบ ของห้อง 260 อาคาร 2 ได้ เมื่อ 17 ก.พ.52 กล้องทางออก ประตู 109 กล้องทางเข้า-ออก ประตูทางเชื่อม อาคาร 2

6 ร.ป.ภ.+บุคลากรคณะฯ พร้อม ร.ป.ภ.มหาวิทยาลัยฯ จับกุมคนร้าย

7 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
ผลงานที่ผ่านมา 2.สามารถตรวจสอบ และแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คอหงส์จับกุมคนร้าย เข้าขโมยทรัพย์สิน ของ คณะฯ ในห้องเรียน อาคาร 1 เมื่อ 15 ต.ค.52 กล้องบริเวณลานเรือ อาคาร 1

8 เจ้าหน้าที่ สภ.คอหงส์+
ร.ป.ภ.มหาวิทยาลัยฯ จับกุมผู้ต้องสงสัย 26 ต.ค.52

9 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
ผลงานที่ผ่านมา 3.ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยภายนอก เข้า-ออกภายในอาคาร เมื่อวันที่ 5 มี.ค.51

10 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร.ป.ภ.
ผลงานที่ผ่านมา 4.นักศึกษาจากคณะฯ อื่น เข้าทำร้ายร่างกาย นักศึกษาของคณะฯ

11 วงจรปิดคณะฯ 1.ติดตั้งครั้งแรก ปี 50
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1.ติดตั้งครั้งแรก ปี 50 ประกอบด้วย กล้อง 2 ตัว เครื่องบันทึก 1 ตัว 2.ติดตั้งครั้งที่ 2 ( เพิ่มเติม ) ประกอบด้วย เพิ่มกล้องเป็น 4 ตัว เครื่องบันทึกเดิม 1 ตัว

12 วงจรปิดคณะฯ 3.ติดตั้งครั้งที่ 3 ปี 52
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 3.ติดตั้งครั้งที่ 3 ปี 52 ประกอบด้วย กล้อง 14 ตัว เครื่องบันทึก 1 ตัว เพิ่ม 1 ตัว รวม 2 ตัว 4.เครื่องบันทึก 1 ตัว 4 ช่องโอนย้ายไปงาน IT ประกอบด้วย กล้อง 4 ตัว เครื่องบันทึก 1 ตัว

13 วงจรปิดคณะฯ ใหม่ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 5.ติดตั้งครั้งที่ 4 ปี 54 (ปัจจุบัน ประมาณ เมษายน-พฤษภาคม 54) วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ประกอบด้วย กล้อง 26 ตัว เครื่องบันทึก 2 ตัว เครื่องบันทึกของเดิม 1 ตัว ของใหม่ 2 ตัว รวม 3 ตัว= 48 ช่อง กล้อง ของเดิม 14 ตัว ของใหม่ 26 ตัว รวม= 40 ตัว

14 กล้องวงจรปิดคณะฯ เดิมทั้งหมด 14+2 ช่อง

15 วงจรปิดคณะฯ ใหม่ กล้อง 26 ตัว เดินสายสัญญาณสำรอง 18 เส้น
วงจรปิดคณะฯ ใหม่ กล้อง 26 ตัว เดินสายสัญญาณสำรอง 18 เส้น หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภายในคณะฯ อาคาร 1,2,3 เพิ่มชั้น 2,3,4 ทางขึ้น-ลงบันได จอดรถจักรยานยนต์,โรงอาหาร,ตลาดเกษตร,ที่จอดรถตลาดเกษตร


ดาวน์โหลด ppt การนำเทคโนโลยี (วงจรปิด,ระบบ LAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google