งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำเทคโนโลยี ( วงจรปิด, ระบบ LAN ) มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ของ คณะฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำเทคโนโลยี ( วงจรปิด, ระบบ LAN ) มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ของ คณะฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำเทคโนโลยี ( วงจรปิด, ระบบ LAN ) มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ของ คณะฯ

2 2 เครื่องบันทึก 16 ช่อง + จอรับสัญญาณ ประจำห้องหน่วยอาคารฯ สามารถเชื่อมต่อวงจรปิดเข้าระบบ LAN ของคณะฯ ได้ทุกเครื่อง การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. วงจรปิด ในการตรวจสอบการเข้า - ออกอาคาร และพื้นที่โดยรอบคณะฯ

3 3 เชื่อมต่อระบบไปยังโต๊ะยาม อาคาร 2 เข้าระบบ LAN ในจุดยามอาคาร 2 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. วงจรปิด ในการตรวจสอบการเข้า - ออกอาคาร และพื้นที่โดยรอบคณะฯ

4 4 ระบบ LAN ในการตรวจสอบการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ในแต่ละวัน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. สามารถตรวจสอบการใช้ห้องได้ทันที กรณีมีการขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ

5 5 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ผลงานที่ผ่านมา 1. สามารถจับกุมคนร้าย เข้าขโมย ทรัพย์สิน ของ นศ. 1. สามารถจับกุมคนร้าย เข้าขโมย ทรัพย์สิน ของ นศ. หน้าห้องสอบ ของห้อง 260 อาคาร 2 ได้ เมื่อ 17 ก. พ.52 หน้าห้องสอบ ของห้อง 260 อาคาร 2 ได้ เมื่อ 17 ก. พ.52 กล้องทางออก ประตู 109 กล้องทางเข้า - ออก ประตูทางเชื่อม อาคาร 2

6 6 จับกุมคนร้าย ร. ป. ภ.+ บุคลากรคณะฯ พร้อม ร. ป. ภ. มหาวิทยาลัยฯ

7 7 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ผลงานที่ผ่านมา 2. สามารถตรวจสอบ และแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. สามารถตรวจสอบ และแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. คอหงส์จับกุมคนร้าย เข้าขโมย ทรัพย์สิน ของ คณะฯ ในห้องเรียน 106 อาคาร 1 เมื่อ 15 ต. ค.52 กล้องบริเวณลานเรือ อาคาร 1

8 8 เจ้าหน้าที่ สภ. คอหงส์ + ร. ป. ภ. มหาวิทยาลัยฯ ร. ป. ภ. มหาวิทยาลัยฯ จับกุมผู้ต้องสงสัย 26 ต. ค.52 26 ต. ค.52

9 9 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ผลงานที่ผ่านมา 3. ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย ภายนอก เข้า - ออกภายในอาคาร เมื่อวันที่ 5 มี. ค.51 3. ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย ภายนอก เข้า - ออกภายในอาคาร เมื่อวันที่ 5 มี. ค.51

10 10 การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ผลงานที่ผ่านมา 4. นักศึกษาจากคณะฯ อื่น เข้าทำ ร้ายร่างกาย นักศึกษาของคณะฯ 4. นักศึกษาจากคณะฯ อื่น เข้าทำ ร้ายร่างกาย นักศึกษาของคณะฯ

11 11 วงจรปิด คณะฯ หน่วยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ 1. ติดตั้งครั้งแรก ปี 50 ประกอบด้วย กล้อง 2 ตัว เครื่อง บันทึก 1 ตัว ประกอบด้วย กล้อง 2 ตัว เครื่อง บันทึก 1 ตัว 2. ติดตั้งครั้งที่ 2 ( เพิ่มเติม ) ประกอบด้วย เพิ่มกล้องเป็น 4 ตัว เครื่องบันทึกเดิม 1 ตัว ประกอบด้วย เพิ่มกล้องเป็น 4 ตัว เครื่องบันทึกเดิม 1 ตัว

12 12 วงจรปิด คณะฯ หน่วยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ 3. ติดตั้งครั้งที่ 3 ปี 52 ประกอบด้วย กล้อง 14 ตัว เครื่อง บันทึก 1 ตัว เพิ่ม 1 ตัว รวม 2 ตัว ประกอบด้วย กล้อง 14 ตัว เครื่อง บันทึก 1 ตัว เพิ่ม 1 ตัว รวม 2 ตัว 4. เครื่องบันทึก 1 ตัว 4 ช่อง โอนย้ายไปงาน IT ประกอบด้วย กล้อง 4 ตัว เครื่อง บันทึก 1 ตัว ประกอบด้วย กล้อง 4 ตัว เครื่อง บันทึก 1 ตัว

13 13 วงจรปิดคณะฯ ใหม่ หน่วยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ 5. ติดตั้งครั้งที่ 4 ปี 54 ( ปัจจุบัน ประมาณ เมษายน - พฤษภาคม 54) วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ประกอบด้วย กล้อง 26 ตัว เครื่องบันทึก 2 ตัว ประกอบด้วย กล้อง 26 ตัว เครื่องบันทึก 2 ตัว - เครื่องบันทึกของเดิม 1 ตัว ของใหม่ 2 ตัว รวม 3 ตัว = 48 ช่อง - กล้อง ของเดิม 14 ตัว ของใหม่ 26 ตัว รวม = 40 ตัว

14 14 กล้องวงจรปิดคณะฯ เดิม ทั้งหมด 14+2 ช่อง

15 15 วงจรปิดคณะฯ ใหม่ กล้อง 26 ตัว เดินสายสัญญาณสำรอง 18 เส้น หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1. ภายในคณะฯ อาคาร 1,2,3 เพิ่มชั้น 2,3,4 ทางขึ้น - ลงบันได 2. จอดรถจักรยานยนต์, โรงอาหาร, ตลาดเกษตร, ที่จอดรถตลาดเกษตร


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำเทคโนโลยี ( วงจรปิด, ระบบ LAN ) มาใช้ในงาน ร. ป. ภ. ของ คณะฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google