งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการ “ รวมพลังศรีปทุมหาร สอง ”. ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบแสงสว่าง ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ การใช้ลิฟต์ การใช้ลิฟต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการ “ รวมพลังศรีปทุมหาร สอง ”. ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบแสงสว่าง ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ การใช้ลิฟต์ การใช้ลิฟต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการ “ รวมพลังศรีปทุมหาร สอง ”

2 ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบแสงสว่าง ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ การใช้ลิฟต์ การใช้ลิฟต์ การประหยัดน้ำ การประหยัดน้ำ

3 ปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู ) เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือนประหยัด ได้ 52.50 บาทต่อเดือน ถ้าปิดเร็วขึ้น วันละ 1 ชั่วโมง 100 เครื่อง จะ ประหยัดไฟได้เดือนละ 5,250 บาท หรือปีละ 63,000 บาทต่อปี

4 ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังด้านที่ ไม่ต้องการแสงสว่าง ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออก จากห้องปรับอากาศ เปิด - ปิดประตูเข้า - ออกของห้องที่มีการปรับ อากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้

5 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่ เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการ ปรับอากาศ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศยิ่งต่ำ จะ ยิ่งเปลืองกำลังไฟฟ้า อุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเป็นการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรไม่ต่ำกว่า 25 0 C และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 0 C จะช่วย ประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 10

6 ควรปิด เครื่องปรับอากาศ ในช่วงพักกลางวัน หรือไม่ได้อยู่ในห้อง นั้นมากกว่า 1 ชั่วโมง

7

8 คอมพิวเตอร์ทั่วไป ใชัพลังงานไฟฟ้า ( ประมาณ ) จอภาพ 60 วัตต์ ตัวเครื่อง 40 วัตต์ รวม 100 วัตต์ ถ้าเปิดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 นิ้ว ทิ้งไว้ วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 8.4 หน่วยต่อ เดือน ค่าไฟเดือนละ 21 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้ เช่นนี้ 1,000 เครื่อง จะสิ้นเปลืองค่าไฟ เดือนละ 21,000 บาทหรือ 252,000 บาท ต่อปี

9

10

11

12 ลดภาระการทำงานของลิฟต์ กำหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้น เพื่อช่วยลด การใช้พลังงานของลิฟต์และยังลดการสึก หรอ การซ่อมบำรุงและอายุการใช้งานได้ ด้วย ปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาที่มีการใช้งาน น้อย ตั้งเวลาให้ลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินขึ้น - ลง แทนการใช้ลิฟต์

13 พบการรั่วไหลของน้ำประปา โปรดแจ้งสำนักงานอาคารสถานที่


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการ “ รวมพลังศรีปทุมหาร สอง ”. ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบแสงสว่าง ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ การใช้ลิฟต์ การใช้ลิฟต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google