งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดน่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดน่าน
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดน่าน
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดน่าน
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดน่าน
เขต 1 21.45% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78.55% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง น่าน 351,880 276,396 78.55 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดน่าน
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน น่าน 92.40 3.79 3.81 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดน่าน
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดน่าน
พลังประชาชน เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดน่าน เขต 1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ชลน่าน ศรีแก้ว พลังประชาชน 130,700 47.29 37.14 สิรินทร รามสูต 114,777 41.53 32.62 วัลลภ สุปริยศิลป์ 109,750 39.71 31.19


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google