งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด อุตรดิตถ์ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง อุตรดิตถ์ 347,660254,16173.11 เขต 1 347,660254,16173.11 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 26.89% 73.11%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน อุตรดิตถ์ 92.692.145.16 เขต 1 92.692.145.16 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด อุตรดิตถ์ เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พลัง ประชาชน 125,23 4 49.2736.02 วารุจ ศิริวัฒน์ พลัง ประชาชน 121,96 6 47.9935.08 กนก ลิ้มตระกูล พลัง ประชาชน 101,66 2 40.0029.24 เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google