งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแพร่
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดแพร่
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดแพร่
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดแพร่
เขต 1 20.06% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79.94% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แพร่ 356,013 284,587 79.94 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดแพร่
บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน แพร่ 93.77 2.19 4.04 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดแพร่
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดแพร่
พลังประชาชน เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดแพร่ เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พลังประชาชน 174,306 61.25 48.96 นิยม วิวรรธนดิฐกุล 168,372 59.16 47.29 ปานหทัย เสรีรักษ์ 164,795 57.91 46.29 เพิ่มเติม legend ข้อมูลในตารางถูกต้อง ตรวจสอบพรรคการเมืองที่ สส. สังกัดในปัจจุบัน แก้ไขโดยเพิ่มหัวตาราง ดูตัวอย่างจากงานของ U รวมทั้งแก้ร้อยละ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 8


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google