งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน 5204680184
นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน นางสาวกานต์สิรี พุ่มมณีกร นางสาวจุฑามาศ ศรีเมืองธน

2 บทนำ สหภาพยุโรป (EU) Eurozone ความสัมพันธ์ของไทยกับยุโรป
ผลของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกต่อสมาชิกสหภาพยุโรป

3 สาเหตุ ผลกระทบ นโยบายเพื่อการแก้ไข

4 สาเหตุ การละเมิดกฎ Stability and Growth Pact (SGP)
จำกัดหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDPประเทศ จำกัดการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP ราคาสินค้าและบริการมีเสถียรภาพ อัตราดอกเบี้ยคงที่ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี

5 กรีซ นโยบายรัฐสวัสดิการแบบประชานิยมที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกรีซลดลง ดัชนีวัดการทุจริต (Corruption index) ที่ได้คะแนนต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรป

6 PIIGS Portugal Italy Ireland Spain Greece

7 BBB+ Ba1 BBB- Ba2 C Ca CCC A+ Aa2 AA- AA Aa2 AA+

8

9 ผลกระทบ ผลกระทบต่อยุโรป ผลกระทบต่อเอเชีย ผลกระทบต่อไทย

10 ผลกระทบต่อยุโรป

11 ผลกระทบต่อเอเชีย

12 ผลกระทบต่อไทย ตลาดเงิน/ตลาดทุน ตลาดสินค้า

13 นโยบายเพื่อการแก้ไข ลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายการคลังแบบหดตัว

14 ลดอัตราดอกเบี้ย

15 นโยบายการคลังแบบหดตัว

16 สรุป


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นางสาวธณัฏชา ชลายนนาวิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google