งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อนจะเหลือแค่ตำนาน คุณบุญเลิศ อินสุวรรณโณ หนุ่มนักนิยมธรรมชาติจากเขาคอหงส์ ผู้ชื่นชมแนว ทางการทำงานของ สืบ นาคะเสถียร และหลงใหลการ ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อนจะเหลือแค่ตำนาน คุณบุญเลิศ อินสุวรรณโณ หนุ่มนักนิยมธรรมชาติจากเขาคอหงส์ ผู้ชื่นชมแนว ทางการทำงานของ สืบ นาคะเสถียร และหลงใหลการ ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก่อนจะเหลือแค่ตำนาน คุณบุญเลิศ อินสุวรรณโณ หนุ่มนักนิยมธรรมชาติจากเขาคอหงส์ ผู้ชื่นชมแนว ทางการทำงานของ สืบ นาคะเสถียร และหลงใหลการ ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ เริ่มต้นทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาหลากหลาย รูปแบบ ชีวิตจึงมีคุณค่าด้วยการตอบแทนสังคม โดยการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาคอหงส์

2 บุญเลิศ อิน สุวรรณโณ

3 เขาคอ หงส์

4 ป่าไม้บนเขา คอหงส์

5 เขาคอ หงส์ ทะเลหมอกบน เขาคอหงส์

6 ความสวยงามบน เขาคอหงส์

7

8 ผลปอ ขนุน

9 สาม สิบ

10 อึ่งกราย ลายจุด

11 กบเขา หลังตอง

12 เต่า ใบไม้

13 งูเขียว ตุ๊กแก

14 มดไม้ยักษ์, มดตะลาน ยักษ์ปักษ์ใต้

15 นกเปล้าคอสีม่วงเพศผู้ (Treron vernans)

16

17 เขาคอหงส์ฝั่ง ตะวันออก

18 เขาคอ หงส์

19 ป่าที่ถูก ทำลาย

20 เมือง หาดใหญ่

21 ก่อนจะเหลือแค่ตำนาน คุณบุญเลิศ อินสุวรรณโณ หนุ่มนักนิยมธรรมชาติจากเขาคอหงส์ ผู้ชื่นชมแนว ทางการทำงานของ สืบ นาคะเสถียร และหลงใหลการ ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ เริ่มต้นทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาหลากหลาย รูปแบบ ชีวิตจึงมีคุณค่าด้วยการตอบแทนสังคม โดยการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพบนเขาคอหงส์


ดาวน์โหลด ppt ก่อนจะเหลือแค่ตำนาน คุณบุญเลิศ อินสุวรรณโณ หนุ่มนักนิยมธรรมชาติจากเขาคอหงส์ ผู้ชื่นชมแนว ทางการทำงานของ สืบ นาคะเสถียร และหลงใหลการ ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google