งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด
คุณ อนุกูล เย็นใจ วันพุธ 22 มิถุนายน 2554

2 ความหมายของแต่ละประเภท
Outline ประเภทการประกันภัย ความหมายของแต่ละประเภท

3 ประเภทของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย
TYPE OF INSURANCE การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Industrial All Risks การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง Contractor’s All Risks การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาติดตั้ง Erection All Risks

4 ประเภทของการประกันภัย
TYPE OF INSURANCE การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Public Liability การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ Product Liability การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร Director and Officer Liability การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากวิชาชีพ Professional Indemnity

5 ประเภทของการประกันภัย
TYPE OF INSURANCE การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Golfer’s Indemnity การประกันภัยสำหรับเงิน Money Insurance การประกันภัยโจรกรรม Burglary Insurance การประกันภัย พรบ. น้ำมัน Gas Station Compulsory Insurance

6

7

8

9 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google