งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คุณ อนุกูล เย็นใจ วันพุธ 22 มิถุนายน 2554 การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คุณ อนุกูล เย็นใจ วันพุธ 22 มิถุนายน 2554 การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คุณ อนุกูล เย็นใจ วันพุธ 22 มิถุนายน 2554 การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด

2 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) Outline ประเภทการ ประกันภัย ความหมายของ แต่ละประเภท

3 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ประเภทของการประกันภัย TYPE OF INSURANCE การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Industrial All Risks การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง Contractor’s All Risks การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของ ผู้รับเหมาติดตั้ง Erection All Risks

4 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ประเภทของการ ประกันภัย TYPE OF INSURANCE การประกันภัยความรับผิดต่อ บุคคลภายนอก Public Liability การประกันภัยความรับผิดอัน เกิดจากผลิตภัณฑ์ Product Liability การประกันภัยความรับผิดของ กรรมการและผู้บริหาร Director and Officer Liability การประกันภัยความรับผิดอัน เกิดจากวิชาชีพ Professional Indemnity ประเภทของการประกันภัย

5 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ประเภทของการประกันภัย TYPE OF INSURANCE การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Golfer’s Indemnity การประกันภัยสำหรับเงิน Money Insurance การประกันภัยโจรกรรม Burglary Insurance การประกันภัย พรบ. น้ำมัน Gas Station Compulsory Insurance ประเภทของการประกันภัย

6 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

7 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

8 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

9 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คุณ อนุกูล เย็นใจ วันพุธ 22 มิถุนายน 2554 การประกันภัยฝ่ายเบ็ดเตล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google