งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

2 ประเมิน ปีละ 2 ครั้ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค.
ครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.

3 สอดคล้อง จรรยาบรรณพนักงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้อง จรรยาบรรณพนักงาน

4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

5 Click here

6 Click here

7 T R PEA TRUST U S T CORE Competency Teamwork Rush to Service
ทำงานเป็นทีม R Rush to Service พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ Under Good Governance Principles PEA TRUST U ทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล Specialist "technology" can refer to material objects of use to humanity, such as machines, hardware or utensils, but can also encompass broader themes, including systems, methods of organization, and techniques. The term can either be applied generally or to specific areas: examples include "construction technology", "medical technology", or "state-of-the-art technology". S มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ Technology Savvy T ความรอบรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ รวมถึงวิธีหรือเทคนิคการจัดการองค์กร

8

9


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google