งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน. ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน. ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

2 ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.

3 สอดคล้อง จรรยาบรรณ พนักงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

4

5 http://intranet.pea.co.th

6 http://intranet.pea.co.th/download.php

7 Teamwork Rush to Service Under Good Governance Principles Specialist Technology Savvy ความรอบรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ รวมถึงวิธีหรือเทคนิคการจัดการองค์กร มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ ทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ ทำงานเป็นทีม 7

8

9


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน. ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google