งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 BC 427: Computer Applications in Finance โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 BC 427: Computer Applications in Finance โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 BC 427: Computer Applications in Finance โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์

2 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 2 • คำขวัญประจำสัปดาห์ • อ่านข่าวออราเคิลและตอบคำถาม การเรียนครั้งที่ 1

3 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 3 คำขวัญประจำสัปดาห์ • An education isn’t how much you have committed to memory, or even how much you know. • การศึกษาไม่ใช่การผูกติดอยู่กับว่า คุณใช้ความจำได้เท่าใด หรือ แม้กระทั่งการผูกติดกับสิ่งที่คุณรู้ว่า มีมากเท่าใด

4 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 4 • It’s being able to differentiate between what you do know and what you don’t. • การศึกษาคือการแยกแยะได้ว่า สิ่งใด ที่คุณรู้ และ สิ่งใดที่คุณไม่รู้

5 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 5 • It’s knowing where to go to find out what you need to know: it’s knowing how to use the information you get. • การศึกษา คือ การรู้ว่า คุณสามารถที่ จะไปหาสิ่งที่คุณอยากรู้ได้ที่ใด และ คือ การรู้ว่า คุณจะสามารถใช้ ข้อมูล ที่คุณหามาได้อย่างไร • คุณเห็นด้วยหรือไม่ ลองนำไป ไตร่ตรองดู ….

6 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 6 ตอบคำถามจากข่าว • อ่านข่าว ‘ ออราเคิลฯ ’ ให้เวลาประมาณ 15 นาที • ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. 1. ‘ ออราเคิล ’ เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับสินค้า ใด 2. 2. การปรับตัวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตนั้น องค์กรจะต้องทำอย่างไร 3. 3. เทคโนโลยีซอฟแวร์ของออราเคิล ผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้แก่ธุรกิจอื่นๆ ใช้อย่างเดียวใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด

7 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 7 4. 4. การประสบความสำเร็จในการทำ ธุรกิจบนโลกแห่งอินเตอร์เน็ตต้องมา กับการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง 5. 5. จากบทความดังกล่าว สมมติว่าออ ราเคิลมีรายได้ในปี 2543 เท่ากับปี 2544 และองค์กรสามารถลดต้นทุน ได้ตามเป้าหมาย ออราเคิลจะมีกำไร ในปี 2544 กี่ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ( ให้ ใช้เครื่องคิดเลขได้ )

8 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 8 6. 6. จากข้อ 5. หากออราเคิลสามารถลด ต้นทุนการจัดซื้อได้เป็น 100 ล้านดอล ล่าร์ องค์กรจะมีกำไรในปี 2544 เท่าใด ( ให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ ) 7. 7. จากบทความ ให้คุณหารายได้ต่อปี ของออราเคิลในปี 2542 ( ให้ใช้เครื่อง คิดเลขได้ )

9 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 9 8. 8. ให้นศ. ยกตัวอย่างการลดต้นทุนของ องค์กรที่ใช้ระบบ “ การจัดการด้วย ตัวเอง ” (Self-Service) ที่คุณเห็นทั่วไป ในปัจจุบัน มา 2 ตัวอย่าง อย่างเช่น ลูกค้า ธ. กสิกรไทยตรวจดูยอดเงินใน บัญชีของตนจากเว็บไซต์กสิกรไทยด้วย ตัวเอง ( ห้ามยกตัวอย่างซ้ำในทำนองนี้ )

10 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 10 ตัวอย่างการจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต

11 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 11 ตัวอย่างการยื่นแบบภาษี

12 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 12 อย่าลืม จัดกลุ่ม และส่งรายชื่อ กลุ่มในการเรียนครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 BC 427: Computer Applications in Finance โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google