งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jaz disk. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลลักษณะเดียวกับ ZIP Disk/Drive ความจุสูงขนาด 1 GB และ 2 GB มี ขนาดของแผ่นใกล้เคียงกับแผ่นซิปดิสก์ แต่มี ความหนามากกว่า การอ่านหรือเขียนข้อมูลลงแผ่นต้องอาศัยเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jaz disk. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลลักษณะเดียวกับ ZIP Disk/Drive ความจุสูงขนาด 1 GB และ 2 GB มี ขนาดของแผ่นใกล้เคียงกับแผ่นซิปดิสก์ แต่มี ความหนามากกว่า การอ่านหรือเขียนข้อมูลลงแผ่นต้องอาศัยเครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jaz disk

2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลลักษณะเดียวกับ ZIP Disk/Drive ความจุสูงขนาด 1 GB และ 2 GB มี ขนาดของแผ่นใกล้เคียงกับแผ่นซิปดิสก์ แต่มี ความหนามากกว่า การอ่านหรือเขียนข้อมูลลงแผ่นต้องอาศัยเครื่อง อ่าน การต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องอาศัย SCSI card ซึ่งมีความเร็วสูง มีลักษณะคล้ายดิสเก็ต แต่มีความจุสูงใกล้เคียง กับฮาร์ดดิส สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและ ภายนอกเครื่อง

3 Jaz disk

4 จุดเด่นของ Jaz ก็คือ ขนาดความจุที่ใหญ่กว่า Floppy disk ค่อนข้างมาก และเมื่อเทียบราคา ต่อเมกะไบต์แล้วมีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องพีซี และแมคอินทอชอีกด้วย Jaz นั้นมีข้อเหนือกว่า Zip ตรงที่ขนาดความจุที่ มากกว่านับสิบเท่า ซึ่งจะเหมาะสำหรับงานภาพ หรือวิดีโอดิจิตอล นิยมใช้สำหรับการสำรองข้อมูล (Backup) หรือ เคลื่อนย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความเร็ว น้อยกว่าฮาร์ดดิสก์ และยังมีราคาแพงกว่า Zip หรือ Super disk มาก

5 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ เกณฑ์ DisketteJazz disk อายุสื่อ N/A10 years อายุอุปกรณ์ อ่านสื่อ 5 years250,000 hours ความจุ 1.44 MB2 GB ขนาด 3 ½” ราคาสื่อ 7 ฿ /MB2.20 ฿ /MB รูปแบบการ บันทึก เขียนซ้ำได้ ความเร็ว 500 Kb/s(2HD)8.7 Mb/s(SCSI) รูปแบบการ เข้าถึง เข้าถึงข้อมูลแบบ ตรง

6 Jaz disk ข้อดีคือ สามารถสำรอง ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ได้ รวดเร็วและเขียนซ้ำได้ ข้อเสียคือ ผู้รับต้องมี เครื่องอ่าน jaz disk ซึ่งมี ราคาค่อนข้างสูง

7 Jaz disk แหล่งข้อมูล  http://www.ict.mbu.ac.th  http://www.geocities.com/kung49931565/index_ files/Page516.htm  http://www.arip.co.th  http://www.cp.eng.chula.ac.th/service/journals/n ectec11-58-2004.pdf

8 จัดทำโดย นางสาวสุวิมลปาน ห้อย 07500657


ดาวน์โหลด ppt Jaz disk. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลลักษณะเดียวกับ ZIP Disk/Drive ความจุสูงขนาด 1 GB และ 2 GB มี ขนาดของแผ่นใกล้เคียงกับแผ่นซิปดิสก์ แต่มี ความหนามากกว่า การอ่านหรือเขียนข้อมูลลงแผ่นต้องอาศัยเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google