งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษา ป. โท 6 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2551 6 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2551 3,334,184 บาท Input ใน ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษา ป. โท 6 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2551 6 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2551 3,334,184 บาท Input ใน ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษา ป. โท 6 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2551 6 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2551 3,334,184 บาท Input ใน ปี 2551

2 นักศึกษา ป. เอก 1 คน นางสาวณฐิตา เหมะวิริยา พรวัฒนา ( รี่ ) นางสาววีรยา วรคันธ์ ( เดียร์ ) นายกานต์ ศิลปสอน ( กาน ) นายวรณัฐ ไกร เดช ( เบิร์ด ) นางสาวสุปรีดา เจียม ตระกูล ( สน ) นางสาวชุลีพันธ์ พันธุ์ เอี่ยม ( ปอ ) นักศึกษา ป. โท 6 คน นายจิระศักดิ์ ธาระ จักร์ ( จิ )

3 จำนวนโครงการ เงินทุนวิจัย ( ช่วงปี 42-51) ประเภท การวิจัย จำนวนทุนวิจัย ( ล้าน บาท ) วิชาการ 24 โครงกา ร 21.1 (44%) อุตสาหกร รม 17 โครงกา ร 26.9 (56%) รวม เงินทุน วิจัย ทั้งสิ้น 48,060,004 6 โครงการ รวม 3,334,184 โครงการวิจัยในปี 2551 ฝ่าย วิชาการ

4 ทุนวิจัยที่ได้รับในแต่ละปี ( ช่วงปี 42-51)

5 จัดสัมมนา / บรรยาย 29 ครั้ง บัณฑิต 2 คน ผลงาน ตีพิมพ์ 29 บทความ รางวัล 2 รางวัล ทุน ป. เอก.. ทุน Output ในปี 2551

6 บัณฑิตใหม่ 2 คน 1/2551 นายภควรรษ ฉ่ำมณี ( หนุ่ม ) นายชัชชัย วงศ์เฉลียว ( ต่อ )

7 ผลงานตีพิมพ์ ในปี พ. ศ. 2551 Publication TypePublished papersAccepted papers published in 2009 International Journals98 National Journals41 International Conferences1- National Conferences6- รวม 209

8 จัดสัมมนา 2 ครั้ง วัน / เดือน / ปีเรื่องสถานที่ 15 ส. ค. 51 ศูนย์ TCI จัดประชุม ครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า 3rd TCI Syposium on Thai Schorlarly Journals รร. มารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ 30-31 ต. ค. 51 ถึง 1 พ. ย. 51 การสัมมนานอก สถานที่ประจำปี 51 ในชื่อว่า "P-PROF HYBRID CAMP 2008" ภูโอบน้ำใส คันทรี่ รีสอร์ท จ. นครนายก

9 รับรางวัล 2008 ASAIHL-Scopus Young Scientist Awards โดย Elsevier และ ASAIHL ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วันที่ 13 ธันวาคม 2551 ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

10 คว้ารางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากประเทศเกาหลี วันที่ 11 - 15 ธันวาคม พ. ศ. 2551 ดร. ฉันท์ทิพ คำนวณ ทิพย์ และคณะ เรื่อง "Energy saving acrylic display (ESD) and energy saving white acrylic sheet (ESWA)" ในงาน Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008) ณ COEX Pacific Hall กรุงโซลSeoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008)

11 ความ ร่วมมือ

12 แหล่งทุนและ พันธมิตร

13 ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติ สมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผศ. ดร. จันทร์ฉาย ทองปิ่น ผศ. ดร. จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร ดร. ทิพบรรณ ปะละ ไทย ดร. นเรศ อินต๊ะ วงค์ ดร. ขวัญเนตร สมบัติ สมภพ อาจารย์ ดร. ฉันทิพย์ คำนวณทิพย์

14 นักวิจัยเต็มเวลา 10 คน ดร. นงเยาว์ เปรมกมล เนตร ปรียานุช รัชตะหิรัญ เอกชัย วิมลมาลา ธีระศึกดิ์ หมากผิน วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย ชัชวาล กันทะลา ดนุพล สมบัติ สมภพ อภิสิทธิ์ โฆษิตชัย ยงค์ ศุภกิจ ตั้งจิตรพร กูล วรกิตติ ประพฤติ

15 นักศึกษาในกลุ่ม นักศึกษารายละเอียด ระดับปริญญาเอก 6 คน ระดับปริญญาโท 19 คน

16 การผลิตบุคลากร และ ผลงาน เชิงวิชาการ หัวข้อรายละเอียด ศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก 3 คน ระดับระดับปริญญา โท 44 คน ผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการ รวม 200 บทความ International papers 101 บทความ National papers 32 บทความ International conferences 27 บทความ National conferences 40 บทความ

17 รางวัล 12 รางวัล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สจพ. (2543) รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (2543) รางวัลจากมูลนิธิโทเร (2544) รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (2545) โครงการวิจัยเด่น สกว. (2546) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. (2547) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. (2548) รางวัลโครงการวิจัยดีเด่น งาน ฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน สกว. (2548) รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 วช. (2550) รางวัล The 2008 ASAIHL- SCOPUS Young Scientist Awards ASAIHL และ Elsvier (2551) รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงาน Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008) ประเทศเกาหลี (2551) ดร. ฉันท์ทิพ Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. (2551) ดร. ฉันท์ทิพ


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษา ป. โท 6 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2551 6 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2551 3,334,184 บาท Input ใน ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google