งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษา ป. โท 13 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2552 8+3 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2552 5,270,928 บาท Input ใน ปี 2552 นักวิจัย 3 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษา ป. โท 13 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2552 8+3 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2552 5,270,928 บาท Input ใน ปี 2552 นักวิจัย 3 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษา ป. โท 13 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2552 8+3 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2552 5,270,928 บาท Input ใน ปี 2552 นักวิจัย 3 คน

2 นักศึกษา ป. เอก 1 คน นักวิจัย 3 คน นายชัชชัย วงศ์เฉลียว ( ต่อ ) นายอนุสรณ์ พานิชนก ( อู๊ด ) นายอภินันท์ ไวยศิลป์ ( ตี๊ฟ ) นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ์ ( เป้ )

3 นายเชษฐ์ภรณ์ แก้วกนก ศิลป์ ( โจ้ ) นักศึกษา ป. โท 14 คน นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง ( ชมพู่ ) นางสาววราทิตย์ นันตะนะ ( ขวัญ ) นายคณิศร ใจเอื้อ ( อ๊อฟ ) นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ ( อาร์ม ) นางสาวนริศตา น้อยฉ่ำ ( ตา )

4 นักศึกษา ป. โท 14 คน นายศิริชัย ก้านกิ่ง ( แมน ) นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุ้ย ( แป๋ว ) นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ ( มุก ) นายอัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ ( พงษ์ ) นางสาวสุดใจ โรจนะ ( เปิ้ล ) นางสาวปาริชาติ ยศแก้ว ( ปลา ) นายปิติพงษ์ พรหมรักษ์ ( กุย ) นางสาวนันทิยา ศิลา คุปต์ ( เมย์ )

5 จัดสัมมนา / บรรยาย 25 ครั้ง บัณฑิต 5 คน ผลงาน ตีพิมพ์ 28 บทความ รางวัล 3 รางวัล ทุน ป. เอก 1 ทุน Output ในปี 2551

6 บัณฑิตใหม่ 5 คน

7 ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับ รางวัลผู้นำดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก จัด โดยกระทรวงวิทย์ และจุฬาฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี (11 มี. ค. 52) ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ. ศ. 2551-2552 เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับพระราชทานโล่ เกียรติยศ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (30 ก. ย 52) สมาชิก P-PROF ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ดร. ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ ในงานเลี้ยงฉลอง นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 52 ในวันเทคโนโลยี (21 ต. ค. 52)

8 ผลงานตีพิมพ์ ในปี พ. ศ. 2552 Publication TypePublished papersAccepted papers published in 2010 International Journals108 National Journals0- International Conferences91 National Conferences9- รวม 289


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษา ป. โท 13 คน นักศึกษา ป. เอก 1 คน โครงการวิจัยในปี 2552 8+3 โครงการ ทุนวิจัยที่เข้ามาใน ปี 2552 5,270,928 บาท Input ใน ปี 2552 นักวิจัย 3 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google