งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ

2 หนังสือชี้แจงของนักศึกษาปริญญาโทค้างส่งหนังสือ
นายยุทธชัย ตันติศศิรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมฯ คำถาม 1. กำหนดส่งหนังสือตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2554 ไม่เคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 2. ทำไมค้างส่งหนังสือจึงลงทะเบียนได้ปกติ 3. ขอยกเว้นค่าปรับ 500 บาท

3 ประเภทการค้างส่งหนังสือ
กรณีนักศึกษา 1. ค้างส่งในขณะกำลังศึกษาอยู่ 2. ค้างส่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 3. ค้างส่งเมื่อสำเร็จการศึกษา กรณีอาจารย์ 1. ทราบว่าตนเองค้างส่งหนังสือ แต่ไม่ยอมคืน ให้เหตุผลว่า 1.1 ต้องใช้สอนเด็ก ทำแผนการสอนต้องใช้หนังสือตลอด 1.2 ทำเพื่อมหาวิทยาลัย ต้องการให้ห้องสมุดซื้อหนังสือให้

4 ชี้แจง สวท. ส่งรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา2/2554จำนวน 1,269 คน ตรวจสอบมีหนังสือค้างส่งจำนวน 5 คน สำเร็จการศึกษา 2/2554 จำนวน 3,069 คน ตรวจสอบมีหนังสือค้างส่ง 6 คน

5 ข้อร้องเรียนแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ
เจ้าหน้าที่ชั้น 4 ไม่เต็มใจให้บริการ การบริการของเจ้าหน้าที่หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม

6 สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปี2553-2554
เดิอน ปี 2553 ปี 2554 ผู้ใช้บริการ(คน) Website มิถุนายน 84,675 63,089 NA กรกฎาคม 94,672 64,867 สิงหาคม 82,991 64,585 กันยายน 98,443 78,675 ตุลาคม 42,497 21,042  พฤศจิกายน 57,514 NA  4,101 ธันวาคม 60,629 30,447  7,192 มกราคม 59,964  55,671 10,628 กุมภาพันธ์ 66,461  67,159 8,799 มีนาคม 39,877 76,564  6,615 เมษายน 19,370 16,459 4,756 พฤษภาคม 17,190  26,115 4,824

7 สถิติการยืมหนังสือ เดือน ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 7,494 7,180 กรกฎาคม
8,601 8,498 สิงหาคม 9,421 8,625 กันยายน 10,407 8,968 ตุลาคม 3,931 1,210  พฤศจิกายน 7,652  NA ธันวาคม 6,935  3,359 มกราคม 8,321 5,154  กุมภาพันธ์ 5,831  5,185 มีนาคม 4,234 3,354  เมษายน 2,237 1,357  พฤษภาคม 561 1,031

8 สถิติการคืนหนังสือ เดือน ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 5,862 5,110 กรกฎาคม
10,176 8,132 สิงหาคม 10,627 8,976 กันยายน 12,835 8,654 ตุลาคม 5,997 2,563  พฤศจิกายน 6,616 NA  ธันวาคม 9,074 2,038  มกราคม 8,687  5,233 กุมภาพันธ์ 8,120 5,227  มีนาคม 5,585 4,912  เมษายน 3,055  1,417 พฤษภาคม 1,127 1,512

9 สถิติบุคคลภายนอก ปี 2552-2554 เดือน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน
36 371 126 กรกฎาคม 19 557 168 สิงหาคม 1 14 96 กันยายน 11 5 123 ตุลาคม 2 130  พฤศจิกายน 6 62  0 ธันวาคม 4  41 มกราคม 8 66 42  กุมภาพันธ์  36 มีนาคม 10 193 49  เมษายน 408  9 พฤษภาคม 150 360  16

10 สถิติผู้ใช้บริการ Edutainment Zone
เดือน ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 5,641 2,932 กรกฎาคม 7,331 3,279 สิงหาคม 7,941 4,181 กันยายน 8,074 4,685 ตุลาคม 3,254 1,660  พฤศจิกายน 5,530 NA  ธันวาคม 4,968 2,104  มกราคม 5,797 2,523  กุมภาพันธ์ 4,008 3,363  มีนาคม 3,723 3,432  เมษายน 2,168 1,395  พฤษภาคม 1,007 1,344

11 สถิติผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
เดือน ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 307 581 กรกฎาคม 240 370 สิงหาคม 205 406 กันยายน 129 413 ตุลาคม 93 82 พฤศจิกายน 138 ธันวาคม 146  156 มกราคม 153  42 กุมภาพันธ์ 100 119  มีนาคม 126 96  เมษายน 41 49  พฤษภาคม  90

12 สถิติผู้ใช้บริการห้อง Discussion ประจำปี 2552 - 2554
เดือน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 มิถุนายน 1,505 1,129 1,533 กรกฎาคม 5,171 4,030 4,502 สิงหาคม 3,911 4,017 3,072 กันยายน 6,692 5,578 6,551 ตุลาคม 1,166 2,200 2,012  พฤศจิกายน 2,132 1,726  NA ธันวาคม 3,339 4,161  1,039 มกราคม 2,580 3,498  4,509 กุมภาพันธ์ 5,135 5,476 5,209  มีนาคม 2,064 2,072 7,323  เมษายน 781 1,452 1,515  พฤษภาคม 668 1,231  2,585

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google