งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการด้าน การบริหารงานบุคคล เพื่อก้าวสู่ระบบ สมรรถนะ รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการ 13 มิ. ย. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการด้าน การบริหารงานบุคคล เพื่อก้าวสู่ระบบ สมรรถนะ รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการ 13 มิ. ย. 56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการด้าน การบริหารงานบุคคล เพื่อก้าวสู่ระบบ สมรรถนะ รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการ 13 มิ. ย. 56

2 บุคลากรทุกคน •Job Description (JD) • แผนการปฏิบัติงาน (Work plan) • สรุปผลการปฏิบัติงาน ( ราย 3/6 เดือน ) - ใช้ประกอบการ ประเมินผลฯ

3 Job Description • งานตามหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4 Job Description แผนการ ปฏิบัติงาน กรอบ / ช่วงเวลา ดำเนินการ KPI แผนการ ปฏิบัติงาน กรอบ / ช่วงเวลา ดำเนินการ KPI แผนการ ปฏิบัติงาน กรอบ / ช่วงเวลา ดำเนินการ KPI

5 ตย.: งานประชาสัมพันธ์หน้าเวบ ไซต์ เดือนข่าวปชส. เริ่ม - สิ้นสุดตัวชี้วัด ตุลาคมวันปิยะมหาราช NU Book Fair 15- 23 ต. ค. 1 ส. ค. 56 - 7 พ. ย. 56 เชิงปริมาณ 1. จำนวนหน้า เวบ ประชาสัมพัน ธ์ 2. จำนวนคนดู ข่าวสาร ( เก็บ สถิติอย่างไร ) เชิงคุณภาพ 1. ความถูกต้อง ของเนื้อหา 2. ความสวยงาม ( ประเมิน อย่างไร ) พฤศจิก ายน วันลอยกระทง 8 - 17 พ. ย. 56 ธันวาค ม วันรัฐธรรมนูญ วันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ 1 – 10 ธ. ค. 15 – 25 ธ. ค. 26 ธ. ค. – 5 ม. ค. มกราค ม วันเด็กแห่งชาติ วันครู วันกองทัพไทย วันสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช 6 - 12 ม. ค. 57 10 - 16 ม. ค. กุมภาพั นธ์ วันนักประดิษฐ์ วันทหารผ่านศึก วันตรุษจีน วันมาฆบูชา / วันวา เลนไทน์


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการด้าน การบริหารงานบุคคล เพื่อก้าวสู่ระบบ สมรรถนะ รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการ 13 มิ. ย. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google