งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย. ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย. ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย

2 ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.) 19 ศูนย์ หน่วยงาน ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

3 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย พ. ศ. 2553 - 2554 มกราคม กุมภาพัน ธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาค ม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวาคม พายุดีเปรสชั่น 1 (TD1) ไต้ฝุ่น โกนเซิน พายุโซนร้อนมิดอนเล / ไลออนร็อค พายุดีเปรสชั่น พายุไหหม่า พายุนกเต็น ปี 2553 ปี 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต. ค. 2554 พายุนาลแก

4 ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ปี 2553 ปี 2554 161 130 163 215 254 จำนวนสายทางที่เกิดอุทกภัย 243 264 46 รวม 669807 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต. ค. 2554

5 แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัยแห่งชาติ พ. ศ.2553-2557 หน่วยบริการ เคลื่อนที่เร็ว กรมทางหลวงชนบทมีเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ ให้การจราจรผ่านได้เร็วที่สุด กรณีทางขาด สะพานชำรุด ดินสไลด์ทับคัน ทาง น้ำท่วมคันทาง การให้ความช่วยเหลือ / วางแผน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

6 ประสานจังหวัดและหน่วยงาน ในพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขนย้ายลำเลียงผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค รับบริจาคเงินช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ชะล้าง ทำความสะอาดหลังน้ำลด แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัยแห่งชาติ พ. ศ.2553-2557 การให้ความช่วยเหลือ / วางแผน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

7 หน่วยสนับสนุนเมื่อเกิดภัย พิบัติ ชุดเครื่องจักรกล 93 ชุด สะพาน แบรี่ย์ 13 ตัว

8 สถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบัน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ จำนวน สาย ทาง สภาพน้ำท่วมการ สัญจร การซ่อมแซม เบื้องต้น ดำเนินการ อยู่ ระหว่าง ซ่อมแซม ชั่วคราว เรียบร้อย แล้ว 254 243 264 46 189 65 196 58 73181 200 43 21528 50193 ลด ไม่ลด 112 152 157107 151113 - 451 1 46 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 รวม 807 260 613 194 275532 547


ดาวน์โหลด ppt ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย. ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google