งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย. ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย. ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย

2 ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.) 19 ศูนย์ หน่วยงาน ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

3 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย พ. ศ มกราคม กุมภาพัน ธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาค ม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวาคม พายุดีเปรสชั่น 1 (TD1) ไต้ฝุ่น โกนเซิน พายุโซนร้อนมิดอนเล / ไลออนร็อค พายุดีเปรสชั่น พายุไหหม่า พายุนกเต็น ปี 2553 ปี 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต. ค พายุนาลแก

4 ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ปี 2553 ปี จำนวนสายทางที่เกิดอุทกภัย รวม ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต. ค. 2554

5 แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัยแห่งชาติ พ. ศ หน่วยบริการ เคลื่อนที่เร็ว กรมทางหลวงชนบทมีเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ ให้การจราจรผ่านได้เร็วที่สุด กรณีทางขาด สะพานชำรุด ดินสไลด์ทับคัน ทาง น้ำท่วมคันทาง การให้ความช่วยเหลือ / วางแผน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

6 ประสานจังหวัดและหน่วยงาน ในพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขนย้ายลำเลียงผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค รับบริจาคเงินช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ชะล้าง ทำความสะอาดหลังน้ำลด แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัยแห่งชาติ พ. ศ การให้ความช่วยเหลือ / วางแผน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

7 หน่วยสนับสนุนเมื่อเกิดภัย พิบัติ ชุดเครื่องจักรกล 93 ชุด สะพาน แบรี่ย์ 13 ตัว

8 สถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบัน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ จำนวน สาย ทาง สภาพน้ำท่วมการ สัญจร การซ่อมแซม เบื้องต้น ดำเนินการ อยู่ ระหว่าง ซ่อมแซม ชั่วคราว เรียบร้อย แล้ว ลด ไม่ลด ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 รวม


ดาวน์โหลด ppt ทางหลวงชนบทที่ประสบ อุทกภัย. ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง ) สำนักทางหลวงชนบท 18 สำนัก สนง. ทชจ. 76 จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ( ศบช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google