งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนายคมสรร ต้องทรัพย์ รหัส 493040140-5 นายนิพนธ์ คำภาสี รหัส 493041135-3 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนายคมสรร ต้องทรัพย์ รหัส 493040140-5 นายนิพนธ์ คำภาสี รหัส 493041135-3 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนายคมสรร ต้องทรัพย์ รหัส 493040140-5 นายนิพนธ์ คำภาสี รหัส 493041135-3 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผศ. ดร. กานดา สาย แก้ว

2 1. วัตถุประสงค์ 5. การ ออกแบบ 2. ขอบเขต 6. ตัวอย่างโปรแกรม 3. แผนดำเนินงาน 7. ปัญหา 4. ภาพรวม 8. สรุป

3 1. เพื่อศึกษา RFID 2. เพื่อพัฒนาระบบการ จัดการห้องสมุด 3. เพื่อให้ได้ระบบการจัดการ ห้องสมุด

4 1. ระบบยืม - คืนหนังสือ 2. ระบบตรวจสอบหนังสือ บนชั้น 3. ระบบกันขโมยหนังสือ

5

6 1. ศึกษาข้อมูล 2. ตรวจสอบสถานที่ 3. ออกแบบฮาร์ดแวร์ 4. ศึกษาฐานข้อมูล 5. ออกแบบซอฟแวร์ 6. พัฒนาซอฟแวร์ 7. ทดสอบและแก้ไข 8. ทำรายงาน

7

8 LCD Switch MCU LED RFID Reader

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1. เครื่องอ่านสามารถอ่านใน ระยะใกล้ 2. การอัพเดท Firmware ที่ ตัวบอร์ด ARM7

19 1. ลดข้อจำกัดของบาร์โค้ดได้ 2. อำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่และสมาชิก 3. ช่วยลดเวลาในการใช้งาน

20 reference http://www.rfid-handbook.de/rfid/types_of_rfid.html www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/pep_11_2548_rfid.pdf www.ttc.most.go.th/stvolunteer/UploadClinic/RFID/A_ReflexRFID.pdf


ดาวน์โหลด ppt โดยนายคมสรร ต้องทรัพย์ รหัส 493040140-5 นายนิพนธ์ คำภาสี รหัส 493041135-3 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google