งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายปรัชญาบั้งทอง 503040240-2 นายจารุพงศ์จันทวัติ 503040761-4 COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายปรัชญาบั้งทอง 503040240-2 นายจารุพงศ์จันทวัติ 503040761-4 COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายปรัชญาบั้งทอง 503040240-2 นายจารุพงศ์จันทวัติ 503040761-4 COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 1

2 สิ่งที่จะนำเสนอ • ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม • ตัวอย่างโปรแกรม • ความคืบหน้าของโครงการ • สรุป COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 2

3 ขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 3 สร้างแม่แบบ ตำแหน่งงาน สร้างการรับ สมัคร สร้างข้อสอบ, หมวดหมู่ แม่แบบตำแหน่ง งาน คลัง ข้อสอบ สร้างชุด ข้อสอบ การรับสมัคร ชุดข้อสอบ

4 ขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม ( ต่อ ) COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 4 สร้างรายชื่อ ผู้สมัครตาม ตำแหน่งงาน ผลการสอบ ดำเนินการ สอบ ตรวจข้อสอบ คลัง ข้อสอบ สร้างรายงาน รายชื่อ ผู้สมัคร ชุดข้อสอบ

5 COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 5

6 Progress 6

7 สรุป • ขณะนี้ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมไป แล้วประมาณ 60% • ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาส่วนของ การทำข้อสอบของผู้สมัครสอบ และ โมดูลผลการสอบ • คาดว่าจะสามารถทดสอบโปรแกรมได้ ประมาณกลางเดือนมกราคม 2554 COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 7

8 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt นายปรัชญาบั้งทอง 503040240-2 นายจารุพงศ์จันทวัติ 503040761-4 COE2010-18 Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google