งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1

2  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว  อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ  อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก  ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3  Social network  Twitter

4  รวบรวมข่าวที่ซ้ำจากการถูกอ้างอิงถึงโดยหลายคน และหลายครั้งให้เป็นการนำเสนอในข่าวเดียว  เพื่อได้ระบบที่แสดงข้อความที่ถูกจัดอันดับให้แก่ผู้ใช้ ทางช่องทางต่าง ๆ  Twitter Account  Webpage  E-mail  พัฒนา ระบบเพื่อเรียกใช้ Twitter API ในการ ประมวลผลข้อความทวีตโดยอัตโนมัติ

5  จะทำการรวบรวมไว้ไม่เกิน 1 วันเพื่อประหยัดพื้นที่ใน การเก็บข้อมูล  ข่าวเด่นที่นำเสนอจะนำเสนอทุกชั่วโมง  ข่าวเด่นที่นำเสนอสามารถส่งให้ทางอีเมลเพื่อให้ผู้ที่ ต้องการสามารถเก็บไว้อ่านในภายหลังได้  เนื้อหาของข่าวจะจำกัดเฉพาะข่าวที่ทวีตโดยคนที่อยู่ ในเขตพื้นที่ประเทศไทย

6  ไม่เสียเวลาในการอ่านข่าวซ้ำ ๆ  สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้สะดวกมากขึ้น  มีตัวเลือกในการติดตามข่าวย้อนหลังเพิ่มขึ้น

7 ความแตกต่างการใช้งาน retweet แบบเก่า และแบบ ใหม่  การ retweet แบบเก่า  เป็นการคัดลอกข้อความที่เลือกมาใส่ในช่องอัปเดตสถานะ โดยเพิ่ม “@’username ของเจ้าของข้อความนั้น ’:” ให้ หน้าข้อความเท่านั้น ทำให้เราสามารถใส่ความคิดเห็นของ เราลงไปด้วยได้  ทาง twitter จะมองเห็นการ retweet แบบเก่านี้เป็นการ tweet ข้อความแบบปกติซึ่งจะขึ้นใน home timeline ของ ทุกคนที่ follow เราอยู่ และไม่ถือว่าข้อความนั้นมีสถานะ เป็นการ retweet

8

9  การ retweet แบบใหม่  เป็นการ retweet โดยที่ไม่สามารถใส่ความคิดเห็นได้  หากเป็นข้อความที่ผู้ใช้เคยเห็นมาก่อน ข้อความนั้นจะไม่ถูก แสดงซ้ำ  ทาง twitter จะจัดการ retweet แบบนี้ลงในหมวด retweet  สามารถเรียก method ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ retweet เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อความที่ถูก retweet นั้นได้

10  ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา ( เฉพาะส่วนที่สนใจ )

11  การตัดข้อความส่วนที่เป็นชื่อของผู้ถูก retweet และ ส่วนที่เป็นความคิดเห็น

12  การจัดรูปแบบของเวลาด้วย substring

13 Table timeline Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count

14

15 Table timeline Table re_to_me Table intweet ตัด RT และ comment

16

17

18 Table timeline Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count

19 Check id Table timeline Table timeline Table re_to_me Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count

20

21

22

23 Table timeline Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count

24

25 Table timeline Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count

26

27 1.Abraham. Twitteroauth [online] 2010 [cited 2010 July 27]. Available from: http://github.com/abraham/twitteroauth 2.LenG. API คืออะไร ? [online] 2010 [cited 2010 July 27]. Available from: http://lengm0.wordpress.com/2008/11/04/webmasterorth- canlendar/ 3.Matt Harris. Twitter API Documentation [online] 2010 [cited 2010 June 30]. Available from: http://apiwiki.twitter.com/Twitter-API- Documentation 4.nantcom. OAuth Anti-Headache บทความแก้ปวดหัวการติดต่อกับ Twitter แบบใช้ OAuth (.NET Compact Framework) [online] 2010 [cited 2010 July 27]. Available from: http://www.pantip.com/tech/techblog/article.php?articleID=DN2 900652 5.OAuth Official Website. Authenticating with OAuth [online] 2010 [cited 2010 July 27]. Available from: http://oauth.net/core/1.0/

28


ดาวน์โหลด ppt นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google