งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอติรุจ อุทุมทอง 483040164-0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญ 483040165-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอติรุจ อุทุมทอง 483040164-0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญ 483040165-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอติรุจ อุทุมทอง 483040164-0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญ 483040165-8

2  Objective  Conceptual  Design  User Interface  Experiment  Result  Conclusion

3  เพื่อให้การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษามี ความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่สิ้นเปลืองเวลา  เพื่อส่งเสริมการเข้าเรียนของนักศึกษา กระตุ้นให้ นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ และมีความ รับผิดชอบมากขึ้น

4

5

6

7  ทดสอบใช้งานอุปกรณ์ในคาบเรียนวิชา 178342 DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS II

8  สามารถบันทึกลายนิ้วมือ และทำการตรวจสอบ การเข้าเรียนของนักศึกษาได้

9  เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายไร้สายได้  สามารถบันทึกลายนิ้วมือและใช้ลายนิ้วมือนั้นใน การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาได้  ทำให้การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษามี ประสิทธิภาพ  แก้ปัญหาการเช็คชื่อแทนกันของนักศึกษาได้

10


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอติรุจ อุทุมทอง 483040164-0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญ 483040165-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google