งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class Attendance Checking using Fingerprint Technology over ZigBee

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class Attendance Checking using Fingerprint Technology over ZigBee"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class Attendance Checking using Fingerprint Technology over ZigBee
อ.ดร.ชัชชัย คุณบัว นายอติรุจ อุทุมทอง นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญ

2 Agenda Objective Conceptual Design User Interface Experiment Result
Conclusion

3 Objective เพื่อให้การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่สิ้นเปลืองเวลา เพื่อส่งเสริมการเข้าเรียนของนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

4 Conceptual

5 Design

6 User Interface

7 Experiment ทดสอบใช้งานอุปกรณ์ในคาบเรียนวิชา DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS II

8 Result สามารถบันทึกลายนิ้วมือ และทำการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาได้

9 Conclusion เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายไร้สายได้ สามารถบันทึกลายนิ้วมือและใช้ลายนิ้วมือนั้นในการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาได้ ทำให้การตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษามีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการเช็คชื่อแทนกันของนักศึกษาได้

10 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Class Attendance Checking using Fingerprint Technology over ZigBee

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google