งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์

2 COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณ บัว โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตร เอนกประสงค์

3 OUTLINE  ระบบโทรมาตรอเนกประสงค์  โครงสร้างการทำงาน  โหมดการทำงาน  การตรวจสอบข้อมูลและ Library  แผนงานที่จะดำเนินการใน อนาคต

4 ระบบโทรมาตร เอนกประสงค์  อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์ในการ ตรวจวัดค่า  เครือข่าย GSM  Library และตรวจสอบค่าผ่าน ระบบเครือข่าย

5 ส่วนอ่านข้อมูล  Analog & Digital Sensor  Sensor 16 ตัว  PIC 16F877A  A2D Converto r  AT Comman d GSM RS-232

6 ส่วนการส่งข้อมูล  SMS Packet  GSM GSM SMS

7 ส่วนการรับข้อมูล  มี Library ในการเรียกใช้ การทำงาน  รองรับการใช้งานได้ หลากหลายภาษา  โปรแกรมสำหรับตรวจสอบ รายละเอียดของ Packet USB/ RS-232 GSM Library Hardware Application

8 งานที่ได้ออกแบบ

9 โหมดการทำงาน  Manual Mode  Send if receive SMS command  Automatic Mode  Fix Time Mode  Time count Mode

10 Manual Mode  Read Data And Send if receive SMS  SMS Command  X0  X = Special Character  0 = Manual Mode Mode: Manual 25/12 12:30:22

11 Automatic Mode ( Fix Time )  SMS Command  X10123023  X = Special Character  1 = Automatic Mode  0 = Fix Time  12 = Fix Hour  30 = Fix Minute  23 = Fix Second Fixed: 12:30:23 25/12 11:23:22

12 Automatic Mode (Time Count)  SMS Command  X11001500  X = Special Character  1 = Automatic Mode  1 = Time count  00 = Hour Count  15 = Minute Count  00 = Second Count Mode: Time count Count: 00:15:00

13 SMS Packet  ZZ 213 453 234 123 66 898 1023 865 1 0 0 1 0 1 1 1  ZZ = Special Character  213 453 234 123 66 898 1023 865 = Analog Sensor Data  1 0 0 1 0 1 1 1 = Digital Sensor Data

14 Application Programming Interface

15 ตรวจสอบข้อมูลผ่าน อินเทอร์เน็ต

16 Analog Graph

17 Digital Graph

18 Q&A ..Thank you …


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google