งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Server Room Technology for Somdejprajaotaksinmaharaj Hospital

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Server Room Technology for Somdejprajaotaksinmaharaj Hospital"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Server Room Technology for Somdejprajaotaksinmaharaj Hospital
สวัสดีครับผมนายกิตติพงษ์ ชัยศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กระผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมานำเสนอ เรื่อง Server Room Technology รพ.ตสม การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลรัฐบาลนั้น ไม่ยากและไม่ง่าย ต้องจัดการทั้งระบบ จึงจะเห็นผลอย่างประสิทธิภาพ ห้องแม่ข่ายเป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ปัญหาเราจะจัดการระบบอย่างไร สิ่งที่ผมทำ คือการวิเคราะห์จากปัญหาที่ได้รับ และจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาโดยมองภาพอนาคตเป็นหลัก ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด ปัญหาพื้นฐานพบ นายกิตติพงษ์ ชัยศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28/11/56

2 Problems base Down รายวัน หรือวันเว้นวัน Switch hang / IP Address ชน
Maintenance Server ต้อง Down ระบบ บุคคลภายนอกสามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก ไม่มีการป้องกันเกิดไหม้ ไฟฟ้าช็อต ทั้งคนและอุปกรณ์ สาย Lan หรือปลั๊กไฟ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หายาก สัตว์ต่างๆ เช่น หนูกัดสาย Lan เสียทั้งเงินและเสียความรู้สึก - Down รายวัน ไม่รู้สาเหตุ แก้ไขพื้นฐาน ไม่ Restart server ไม่ reset switch - Switch hang / IP Address ชน ที่สำคัญ ชนอะไรไปชนกันเครื่อง server อีก ต้องหาว่าเครื่องที่ไหนอีกเสียเวลา - ถ้าเรามีความจำเป็นเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน server เราต้อง Down ระบบ เช่น เปลี่ยน Ram หรือ CPU ที่สำคัญเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วต้องวัดใจเปิดขึ้นได้หรือไม่ - ห้องแม่ข่ายกับห้องทำงานที่เดียวกัน จึงมีความเสี่ยงมากบุคคลภายนอกเข้า-ออกได้อย่างสะดวก - สิ่งไม่อยากให้เกิดเลย ไฟไหม้ ไฟช๊อต - สิ่งปวดหัวที่สุด ไม่จัดเก็บสาย lan ให้เป็นระเบียบ ถ้าเป็นสาเหตุกับหนูกันสาย เสียความรู้สึกมาก

3 โครงการพัฒนาระบบ ต่อเนื่อง
ประธานดำเนินการวางแผนและโครงสร้างระบบ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , วทม. สารสนเทศและการจัดการ โครงการพัฒนาความปลอดภัยห้องแม่ข่าย (ปี 2547) โครงการพัฒนาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (ปี 2547) โครงการพัฒนาความปลอดภัยฐานข้อมูล (ปี 2555) 1,2 งบประมาณ ,000, บาท 3. งบประมาณ ,500, บาท

4 Development โครงการพัฒนาความปลอดภัยห้องแม่ข่าย ปรับปรุงห้องแม่ข่าย
สแกนลายนิ้วมือ ระบบไฟฟ้าสำรอง บันทึกภาพกล้องวงจรปิด IP camera

5 ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์

6 พื้นยกสูง 50 ซม. แผ่นรองพื้นไปไฟเบอร์ประสบกันเหล็กจึงไม่ติดไฟ

7 ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
ตรวจสอบถังดับเพลิง

8 สแกนลายนิ้วมือ

9 ระบบไฟฟ้าสำรอง ไฟฟ้าสำรองโรงพยาบาล เครื่องสำรองไฟ

10 กล้อง IP Camera

11 Development โครงการพัฒนาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Network design
Core Switch Switch Layer 2,3 /Cat 5e , Cat6 DHCP Server Network management applications.

12 Network design ศูนย์คอมพิวเตอร์

13 Network design Firewell ป้องกันระบบผู้บุกรุก แล้วมี Core switch ตัวควบคุม การส่งข้อมูล Switch layer2,3 ทั้งหมด ใช้ฟังก์ชัน IRF ก่อนส่งข้อมูลมีการตรวจสอบ ทาบฟิกก่อนส่งข้อมูล แก้ไขปัญหาการ Hang Switch ได้ และแบบส่งข้อมูล Package แบบ Routing protocal โดยแบบเป็น Supnet ยกตัวอย่างเช่น ห้องการเงิน กับห้องตรวจแพทย์มองไม่เห็นกัน และจัดทำ DHCP server ป้องกันการชน IP Address สามารถขยายการรองรับของระบบ network ได้ จุด ความเร็ว 1 gbps โดยระบบ Distribution Switch กับ Core Switch เชื่อมโยง fiber Optic ทั้งระบบทำการ รีเทนเด็น กันทั้งระบบ

14 Core Switch Core 1 Core 2

15 Network design สาย Lan Switch to Client ใช้สาย Cat5e
สาย lan Switch to Switch ใช้สาย Cat6 การเดินภายในท่อ Emt หรือท่อเหล็ก ถ้าขึ้นบนฝ่าเพดาน ใช้ท่อแฟลต การเดินภายนอกใช้ท่อกันน้ำ PE ผลลัพธ์ ป้องกันความเสี่ยงระบบ สาย Lan ขาดบ่อยครั้ง โดยสาเหตุจากคนหรือหนู

16 Network Management Applications.
มีโปรแกรมจัดการระบบเครือข่ายทั้งระบบ ข้อสังเกต มีการเดินสาย Lan Cat6 Switch to Switch 2 เส้น เพื่อทำการระบบ รีเทนเด็นกัน เมื่อเกิดภาวะสายขาด สายอีกเส้นทำงานขึ้นโดยอัตโนมัติ

17 Development โครงการพัฒนาความปลอดภัยฐานข้อมูลโรงพยาบาล
Blade and Storage VMware Cloud Computing Program

18 Blade and Storage Blade server 3 Blade for V-Center Processor type CPU
Storage 7.2 TB Fiber -ทำไมต้องจัดหา blade 3 blade เพราะได้ทำระบบ V-center ใน Vmware Exsi -CPU ต้องรุ่นเดียวกัน Ram ต้องเท่ากัน -Hard Disk ที่อยู่ใน Storage แล้วแต่การใช้งาน -การเชื่อมโยงระหว่าง blade and storage ด้วย Fiber

19 Blade Center สามารถ Remote ผ่านระบบ IE
มีความสะดวกการดูแล ระบบ

20 Storage สามารถ Remote จัดการระบบ Storage ได้
โดยเพิ่มหรือลด arrays and logical drives ได้โดยไม่ต้อง Down ระบบ

21 VMware for V-Center V-sphere HA Prevent server down emergency
การทำระบบ Vsphere HA เงื่อนไขต้องมี CPU รุ่นเดียว และ Ram เท่ากัน และต้องจัดหา Licensed Vmware ด้วย ทำไมจึงต้องทำ Vsphere HA เพื่อป้องกันเครื่องแม่ข่าย Down แบบฉุกเฉิน

22 Cloud computing เหมือนก้อนเมฆ
ภายในระบบ Network หรือโครงสร้างภายใน เชื่องโยงกันระดับ OS to OS การส่งข้อมูล จึงไม่จำกัดความเร็วส่งข้อมูล เช่น server ฐานข้อมูลหลัก กับ image Server ออกจากกัน โดย image Server เก็บ OPD Card เก่า ผลลัพธ์ที่ได้ คือผู้ใช้งานดึงข้อมูลในรูปแบบของ Image แสดงผลรวดเร็ว มากขึ้น

23 Cloud computing Capital expenditure: ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที Device and location independence: ไม่จำกัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์ Multi-tenancy: กลุ่มผู้ใช้งานมีความต้องการการใช้งานไม่เท่ากัน สามารถจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย (Sustainability) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (Performance) หรือประหยัดการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะทำให้ตัวเองกลายเป็นระบบการทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา แม้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะล่มไปบ้าง Scalability: ระบบคลาวด์ออกแบบให้รองรับการขยายตัวของระบบได้ง่าย เพื่อรองรับปริมาณและความต้องการของผู้รับบริการ Security: มีระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการใช้งาน Maintainability: สามารถปรับปรุงระบบหรือซ่อมแซมได้ง่าย เพราะใช้จัดการจากส่วนกลางทั้งหมด ประหยัดงบประมาณการลงทุนครั้งต่อไป ไม่จำกัดสถานที่ในการใช้งาน สามารถจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าน เพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน หรือประหยัดทรัพยากร การทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาแม้เครื่องแม่ข่ายจะล้ม รองรับการขยายตัวของระบบได้ง่ายทั้งปริมาณและความต้องการผู้รับบริการ มีความปลอดภัย มั่นใจในการใช้งาน สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซม ได้จากส่วนกลางทั้งหมด

24 Warning ปัญหาข้อควรระวัง
การลงทุนครั้งแรกต้องใช้งบประมาณสูง แต่ครั้งต่อไปจะลดลง ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ เพราะทุกเครื่องแม่ข่ายเก็บไว้สถานที่เดียวกัน ต้องมีระบบความปลอดภัยด้านเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อนโครงสร้างผู้ดูแลระบบต้องมีเข้าใจ ต้องกำหนดการเข้าถึงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

25 ผู้ใช้งานมีความมั่นใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Result อัตราการ Down เป็น 0 ครั้ง ไม่มีปัญหา Switch hang / IP Address ชน ปรับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ Down มีข้อมูลการเข้า-ออก ลดความเสี่ยงไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต สาย Lan ไม่ขาด เป็นระเบียบเรียบร้อย หาง่าย ผลลัพธ์ อัตรา Down เป็น 0 ไม่มีปัญหา Switch hang / IP Address ชน เพราะเปลี่ยนแปลงระบบ Network แบ่ง เป็น sutnet และจัดทำ server Dhcp ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ไม่ต้อง Down ระบบ และรองรับภาวะฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ดูแลระบบ มีข้อมูลการเข้าออกโดยใช้ระบบ Scan ลายนิ้วมือเข้าออก ตอบโจทย์คุณภาพ HA ได้นะครับ ลดความเสี่ยงไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ต่างๆ ทั้งคนและอุปกรณ์ โดยยกพื้นห้องแม่ข่าย ต่อสายดิน ตอบโจทย์ความเสี่ยงปลอดภัยบุคลากร สาย Lan เป็นระเบียบ หาง่าย ช่วยเหลือผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานมีความมั่นใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ขอบคุณครับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ดาวน์โหลด ppt Server Room Technology for Somdejprajaotaksinmaharaj Hospital

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google