งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกิตติพงษ์ ชัยศรี นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 28/11/56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกิตติพงษ์ ชัยศรี นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 28/11/56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกิตติพงษ์ ชัยศรี นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 28/11/56

2  Down รายวัน หรือวันเว้นวัน  Switch hang / IP Address ชน  Maintenance Server ต้อง Down ระบบ  บุคคลภายนอกสามารถเข้า - ออกได้อย่าง สะดวก  ไม่มีการป้องกันเกิดไหม้ ไฟฟ้าช็อต ทั้งคน และอุปกรณ์  สาย Lan หรือปลั๊กไฟ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย หายาก  สัตว์ต่างๆ เช่น หนูกัดสาย Lan เสียทั้งเงิน และเสียความรู้สึก

3  โครงการพัฒนาความปลอดภัยห้องแม่ ข่าย ( ปี 2547)  โครงการพัฒนาความปลอดภัยระบบ เครือข่าย ( ปี 2547)  โครงการพัฒนาความปลอดภัยฐานข้อมูล ( ปี 2555) ประธานดำเนินการวางแผนและโครงสร้างระบบ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.( พิเศษ ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต วว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, วทม. สารสนเทศ และการจัดการ

4  โครงการพัฒนาความปลอดภัยห้อง แม่ข่าย  ปรับปรุงห้องแม่ข่าย  สแกนลายนิ้วมือ  ระบบไฟฟ้าสำรอง  บันทึกภาพกล้องวงจรปิด IP camera

5 ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์

6

7 ตั้งเวลาเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบถัง ดับเพลิง

8 สแกน ลายนิ้วมือ

9 ไฟฟ้าสำรอง โรงพยาบาล เครื่องสำรองไฟ

10

11  โครงการพัฒนาความปลอดภัยระบบ เครือข่าย  Network design  Core Switch  Switch Layer 2,3 /Cat 5e, Cat6  DHCP Server  Network management applications.

12 Network design

13

14 Core 1Core 2 Core Switch

15 Network design

16

17  โครงการพัฒนาความปลอดภัย ฐานข้อมูลโรงพยาบาล  Blade and Storage  VMware  Cloud Computing  Program

18  Blade server 3 Blade for V-Center  Processor type CPU  Storage 7.2 TB  Fiber

19

20

21 V-sphere HA  Prevent server down emergency

22

23  Capital expenditure: ประหยัดงบประมาณในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที  Device and location independence: ไม่จำกัดสถานที่ใน การใช้งานและอุปกรณ์  Multi-tenancy: กลุ่มผู้ใช้งานมีความต้องการการใช้งานไม่ เท่ากัน สามารถจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย (Sustainability) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (Performance) หรือ ประหยัดการใช้งานทรัพยากรต่างๆ  ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะทำให้ตัวเองกลายเป็นระบบการ ทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา แม้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะล่มไปบ้าง  Scalability: ระบบคลาวด์ออกแบบให้รองรับการขยายตัวของ ระบบได้ง่าย เพื่อรองรับปริมาณและความต้องการของ ผู้รับบริการ  Security: มีระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถมั่นใจในการใช้งาน  Maintainability: สามารถปรับปรุงระบบหรือซ่อมแซมได้ง่าย เพราะใช้จัดการจากส่วนกลางทั้งหมด

24 Warning ปัญหาข้อควรระวัง  การลงทุนครั้งแรกต้องใช้งบประมาณสูง แต่ครั้งต่อไปจะลดลง  ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ เพราะทุก เครื่องแม่ข่ายเก็บไว้สถานที่เดียวกัน  ต้องมีระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความซับซ้อนโครงสร้างผู้ดูแลระบบต้องมี เข้าใจ  ต้องกำหนดการเข้าถึงระบบอย่างมี ประสิทธิภาพ

25  อัตราการ Down เป็น 0 ครั้ง  ไม่มีปัญหา Switch hang / IP Address ชน  ปรับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ Down  มีข้อมูลการเข้า - ออก  ลดความเสี่ยงไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต  สาย Lan ไม่ขาด เป็นระเบียบเรียบร้อย หา ง่าย ผู้ใช้งานมีความมั่นใจระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายกิตติพงษ์ ชัยศรี นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 28/11/56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google