งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ ดร. วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 www.themegallery.com KKU หัวข้อนำเสนอ 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ภาพรวมของโครงการ 3. ช่วงปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน 4. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 5. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 6. งานที่จะดำเนินการต่อไป Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

3 www.themegallery.com ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการ ที่มา http://www.majorsavainc.com/homecontrol_graphic.jpg KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

4 www.themegallery.com ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการ วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน  เพื่อพัฒนาระบบควบคุมบ้านจากภายนอก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเครื่อข่าย ที่มา http://www.phonews.net/pics/mobile_phones/11-27-2008/ nokia-developing-home-orig.jpg KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

5 www.themegallery.com ภาพรวมของโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

6 www.themegallery.com ช่วงปฏิบัติงานตาม แผนการดำเนินงาน KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

7 www.themegallery.com ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน Smart Home SafetyLocationing Home Monitor Alarm and Alert Home Environment Sense & Control ระบบ Smart Home โดยทั่วไป KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

8 www.themegallery.com ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน Wireless Sensor Network หรือเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

9 www.themegallery.com ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนา Gateway Processing Unit : MSP430F5438 256KB+512B Flash Memory, 16KB RAM RF Communication : 2.4GHz FSK/MSK/ASK/OOK TRANSCEIVER MODULE (CC2500) Serial Communicatio : USB to Serial Connector Type Mini-B (SILAB's CP2102) Programming Port : Standard 14 Pin JTAG KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

10 www.themegallery.com ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนา Wireless Sensor Node Processing Unit : MSP430F2274 – 32KB Flash, 1KB RAM, 1 USCI (UART, (2) SPI, I2C, IrDA), 10-bit 200 ksps, 2 Op Amps RF Communication : 2.4GHz FSK/MSK/ASK/OOK TRANSCEIVER MODULE (CC2500) Programming Port : Standard 14 Pin JTAG KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

11 www.themegallery.com ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน ระบบปฎิบัติการที่ใช้บน Getway FreeRTOS Why choose FreeRTOS? - Free to download and free to deploy RTOS that can be used in commercial applications. - Has a minimal ROM, RAM and processing overhead. - Is very simple - the core of the kernel is contained in only 3 C files. Existing ports : - Supported processor families: MSP430 - Supported tools: Rowley CrossWorks, IAR, GCC KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

12 www.themegallery.com ปัญหาและแนวทางแก้ไข  อุปกรณ์ Wireless Sensor Networks  รูปแบบในการแจง Alarm and Alert  FreeRTOS KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

13 www.themegallery.com งานที่จะดำเนินการต่อไป KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009 -22

14 LOGO WSN for Smart Home Wireless Sensor Network for Wireless Sensor Network for Smart Home Smart Home COE2009 -22 Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Khon Kaen University


ดาวน์โหลด ppt LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google